Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Regjeringen halverer inkassosalærer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen har i dag satt ned purregebyrer og inkassosalærer. Endringene kommer etter en raskt høringsrunde på grunn av koronasituasjonen.

De viktigste endringene er at gebyrene for purringer og inkassovarsler er redusert fra 70 til 35 kroner, og at inkassosalærene for krav opp til 500 kroner er redusert fra 350 til 175 kroner. Salærene for høyere krav er også redusert, men ikke like mye prosentvis.

– Vi halverer nå gebyrene for purringer og inkassovarsler og for småkravssalærene. Det er ingen tvil om at folk har betalt for mye, og det har det vært viktig for meg å ta tak i, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Etter inkassoregelverket, skal den som skylder penger, betale for nødvendige kostnader knyttet til inndrivingen. Med automatisering har disse kostnadene i realiteten sunket betraktelig. Det er årsaken til at satsene reduseres nå.

– Vi er i gang med et omfattende arbeid med inkassoregelverket og har sendt en helt ny lov og forskrift på høring. Siden det vil ta tid før dette kan tre i kraft, har vi nå i første omgang fått redusert gebyrene og salærene folk må betale, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Fordi det er nødvendig å endre datasystemene og kvalitetssikre disse endringene, trer de vedtatte endringene først i kraft 1. oktober 2020. Finanstilsynet advarte i sin høringsuttalelse mot for rask ikrafttredelse, og viste blant annet til at enkeltstående feil i de automatiserte prosessene kan ramme svært mange skyldnere.

Reduksjonene er foretatt ved endringer i inkassoforskriften. De vil gjelde til det kommer en ny inkassolov og -forskrift. Høringsfristen for ny inkassolov og ny inkassoforskrift gikk ut 9. juni, og arbeidet med oppfølgingen av denne har høy prioritet i departementet.

 

Endringene som ble vedtatt i statsråd i dag:

 • halvering av gebyr for purringer og inkassovarsler, og for betalingsoppfordringer som fordringshaveren selv har sendt
 • 50 % reduksjon i lett og tungt salær for krav til og med 500 kroner ved fremmedinkasso
 • 30 % reduksjon i lett og tungt salær for krav mellom 500 og 1000 kroner ved fremmedinkasso
 • 20 % reduksjon i lett og tungt salær for krav mellom 1000 og 50 000 kroner ved fremmedinkasso
 • 10 % reduksjon i lett og tungt salær for krav over 50 000 kroner ved fremmedinkasso
 • tilsvarende reduksjoner som for lett salær i gebyrmessig erstatning ved inndriving av egne pengekrav ved advokat der skyldneren har oversittet betalingsfristen i en betalingsoppfordring som fordringshaveren selv har sendt

Gjeldende gebyrer og salærer etter endringene:

 • purring og inkassovarsel: 35 kroner
 • betalingsoppfordring som fordringshaveren selv har sendt: 105 kroner
 • lett salær krav til og med 500 kroner: 175 kroner
 • lett salær krav til og med 1000 kroner: 245 kroner
 • lett salær krav til og med 2500 kroner: 280 kroner
 • lett salær krav til og med 10 000 kroner: 560 kroner
 • lett salær krav til og med 50 000 kroner: 1120 kroner
 • lett salær krav til og med 250 000 kroner: 2520 kroner
 • lett salær krav over 250 000 kroner: 5040 kroner
 • tungt salær er dobbelt så høyt som lett salær
 • satsene for gebyrmessig erstatning ved inndriving av egne pengekrav ved advokat der skyldneren har oversittet betalingsfristen i en betalingsoppfordring som fordringshaveren selv har sendt, er like høye som satsene for lett salær
 • utenfor forbrukerforhold, er satsene for lett salær, tungt salær og inndriving av egne pengekrav ved advokat halvannen ganger så høye