Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Regjeringen styrker nødkommunikasjonen i nordområdene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen styrker nødkommunikasjonen og redningsberedskapen i nord gjennom etablering av HF-dekning i de nordlige havområder, som var på plass 1. januar.

Frem til i dag har det ikke vært gode nok nødkommunikasjonsmuligheter mellom Hovedredningssentralen/kystradiostasjonene på fastlandet og skip som ferdes i polare og nordlige strøk.

– Regjeringen har derfor bevilget 6 millioner kroner og fått etablert HF-radiodekning i nordlige havområder for å styrke nødkommunikasjon for skipsfarten i disse områdene, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Samtidig med at isen trekker seg nordover, har de nordlige havområdene opplevd økt trafikk og cruiseturisme de siste årene.

Å ivareta vårt redningsansvar og ha tilstrekkelig beredskap i norske havområder er en prioritert oppgave for regjeringen, sier Mæland videre.

Hovedredningssentralen og kystradiostasjonene vil nå kunne ha toveis-talekommunikasjon med nødstedte og redningsressurser i området, noe som er avgjørende for en effektiv redningsinnsats.

Kystradiostasjonene vil ha døgnbemannet lyttevakt året rundt på HF. Det betyr at nød som varsles over HF, fanges opp fra fastlandet, slik at Hovedredningssentralen kan iverksette tiltak raskt. Varselet høres dessuten samtidig av alle fartøy med en slik radio. Ved bruk av satellittelefon kan man kun kommunisere med et fartøy av gangen.

Hendelsen ved Hinlopen på Svalbard julen 2018, da en fiskebåt havarerte (Northguider-forliset), viste at nødkommunikasjon i disse områdene er en stor utfordring. Derfor har regjeringen forbedret dekningen i området. Effektiv kommunikasjon bidrar til å redde liv, slår justis- og beredskapsminister Mæland fast.

Etablering av HF-dekning i de nordligste områdene har blitt gjort gjennom å etablere en basestasjon på Svalbard og en basestasjon på Hammerfest. Dette gir god dekning. To basestasjoner reduserer også sårbarheten.

En av fordelene med å bruke HF-radio til nødkommunikasjon, er at varselet høres samtidig av alle fartøy med en slik radio. Ved bruk av satellitt-telefon kan man kun kommunisere med et fartøy av gangen.