Historisk arkiv

Sigrid Redse Johansen er ny generaladvokat

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Konstituert generaladvokat Sigrid Redse Johansen (43) ble i statsråd i dag utnevnt til generaladvokat ved Generaladvokatembetet.

Johansen, som har vært konstituert i stillingen siden 1. mai 2018, kom fra stillingen som førsteamanuensis ved Forsvarets stabsskole/Forsvarets høgskole. Fra 2002 til 2004 arbeidet hun som advokatfullmektig hos advokatene Storøy og Kjølberg. I perioden 2004-2006 drev hun egen advokatpraksis.

Johansen er utdannet cand. jur. fra 2002. Hun har i tillegg utdannelse fra Forsvarets stabsskole og doktorgrad i rettsvitenskap fra 2017.

Om Generaladvokatembedet:

Generaladvokaten og krigsadvokatene utgjør Den militære påtalemyndighet. Administrativt er embetet underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, mens det påtalemessig er underlagt statsadvokatene i fredstid. I krigstid har embetet tilsvarende påtalekompetanse som statsadvokatene, og er direkte underlagt Riksadvokaten.