Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2021:

Skredsikring i Longyearbyen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Beboerne i Longyearbyen må være trygge og bebyggelsen sikres mot skred. Regjeringen foreslår derfor å bevilge 61,1 mill. kroner til skredsikring i Longyearbyen

– Longyearbyen er og skal fortsette å være et norsk familiesamfunn. Da må bebyggelsen sikres mot skred. Vi foreslår derfor å bevilge 61,1 mill. kroner i 2021 til skredsikring under fjellet Sukkertoppen, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Det har gått store skred i Longyearbyen i vår nære fortid.

– Vi vil legge til rette for å opprettholde norske samfunn på øygruppen. For at Longyearbyen også i framtida skal være attraktiv for norske familier, er det nødvendig å legge til rette for at folk er trygge, sier justis- og beredskapsministeren.

Skredsikringen er blitt dyrere enn først antatt, blant annet på grunn av ny kunnskap om temperaturendringer og permafrostens dybde. Med dette forslaget vil samlede bevilgninger til skredsikring av boligfeltet Lia under Sukkertoppen i Longyearbyen være 140 millioner kroner. Arbeidet ble påbegynt i 2019 og er ventet ferdigstilt i 2022.