Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Turister til Svalbard fra 1. juni

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen åpner nå for at turister fra fastlandet kan reise til Svalbard fra 1. juni.

– Det er viktig at reiselivet og næringslivet på Svalbard nå gis forutsigbarhet og kan starte planleggingen for å ta imot turister fra fastlandet. Longyearbysamfunnet er hardt rammet av følgene av pandemien. Det er derfor viktig at Svalbard åpnes samtidig med at rådene for fritidsreiser på fastlandet endres, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Covid-19-forskriften gjelder for Svalbard, og i medhold av denne har Sysselmannen fastsatt generell innreisekarantene for personer fra fastlandet. Det betyr at turister ikke har besøkt Svalbard siden utbruddet av pandemien. Et arbeidsutvalg på Svalbard har nå utarbeidet en bransjestandard for hvordan reiselivet skal kunne drive smittevernforsvarlig.

­– Vi legger opp til en gradvis åpning. Med den bransjestandarden som nå er utarbeidet har vi et godt utgangspunkt for at hver enkelt virksomhet utarbeider planer for sin drift, slik at Sysselmannen kan oppheve karantenebestemmelsene for tilreisende fra fastlandet fra 1. juni, sier Mæland.

Beredskapen, spesielt helseberedskapen og den lange evakueringstiden til fastlandet ved behov for intensiv- og respiratorbehandling, må nødvendigvis sette noen begrensninger. Kystcruise over flere dager i Svalbards farvann innebærer derfor særlige utfordringer. Arbeidsutvalget vil måtte gjøre ytterligere vurderinger før vi eventuelt kan åpne for dette.

– Vi vil også vurdere mekanismer for å begrense det totale antallet turister som besøker Svalbard til enhver tid. Dette er viktig av hensynet til den totale beredskapen og for at næringen skal kunne drive smittevernforsvarlig, sier Monica Mæland.

Sysselmannen har varslet at innreisekarantenen for fastboende og de med jobbtilknytning eller forskeroppdrag på Svalbard oppheves allerede fra 15. mai. Dette gjelder kun for de som kommer fra fastlandet.

Personer som ankommer fastlandet fra utlandet, vil fortsatt være omfattet av gjeldende regler om karanteneplikt før de kan reise videre til Svalbard. Ved eventuelle fremtidige endringer i innreisekarantene til Norge, må det gjøres egne vurdering av hvilken betydning dette skal ha for Svalbard.