Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2021:

Vil modernisere tinghuset i Bergen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen vil starte et forprosjekt om rehabilitering av Bergen tinghus. I statsbudsjettet for 2021 foreslår regjeringen å bevilge 11 millioner kroner til forprosjektet.

Bergen tinghus fra 1933 er nedslitt og lite funksjonelt, og egner seg ikke til moderne domstoldrift.– Bergen tinghus er et signalbygg med stor kulturhistorisk verdi, som vi vil ta vare på. Tiden er moden for å komme videre i dette arbeidet, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Igangsetting av forprosjektet er et viktig steg videre med sikte på å rehabilitere Bergen tinghus. Et rehabilitert bygg vil bidra til mer effektiv saksavvikling og øke sikkerheten til brukerne og de ansatte i tinghuset. Bygget skal møte Riksantikvarens vernekrav.

Bergen tinghus ligger på Tårnplassen. Bygget ble tatt i bruk i 1933 etter at arkitekt Egill Reimers vant arkitektkonkurransen med mottoet «Respekt for loven».

– Bergen tinghus er viktig for Bergen by og er samtidig en del av Norges historie som en moderne rettsstat, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).