Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2022

10 millioner til politiets nettpatrulje og digitalt politiarbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å forsterke innsatsen til politiets nettpatruljer og digitalt politiarbeid, og foreslår å øke bevilgningen til tiltakene med 10 millioner kroner.

– Det er mange unge som ikke tør å oppsøke en politistasjon eller kanskje ikke vil oppdages av andre. Derfor ønsker regjeringen at nettet i enda større grad skal være et fint sted å møte politiet, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Politiets nettpatruljer er til stede på nett og i sosiale medier, og legger grunnlaget for en god dialog med barn og unge og gir råd og veiledning. Oslo politidistrikt var først ute av politidistriktene med etablering av nettpatrulje i 2018. Nå har alle politidistrikter fått på plass nettpatruljer.

– Patruljene er viktige for at politiet skal kunne komme i kontakt med barn og unge, og på den måten kunne forebygge og avdekke kriminalitet. Plattformene som politiet er på i dag er valgt med bakgrunn i hvor befolkningen allerede er tilstede i dag. Riktig og tilpasset satsning er avgjørende for om vi klarer være i forkant for våre barn og unge, fortsetter justis- og beredskapsministeren.

Det er viktig med god kunnskap om og forståelse av hvordan dagens barn og unge påvirkes og utsettes gjennom ulike plattformer på sosiale medier.

– Det er også viktig å anerkjenne at kriminalitet i det digitale rom blir mer avansert. Digitalt politiarbeid er viktig enten det er forebygging eller etterforskning, særlig når det kommer til vold og overgrep mot barn, sier Mæland.

Til sammen foreslår regjeringen 10 millioner kroner til formålet hvor fem millioner kroner blir prioritert innenfor gjeldende budsjettrammer til politiet.