Forsiden

Historisk arkiv

100 ekstra politifolk for å sikre politiets kontroll på grensen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Politiets samlede oppgaveportefølje er stor og presset er ikke blitt noe mindre som følge av pandemien. Derfor foreslår regjeringen at politiet skal få en ekstrabevilgning til å håndtere grenseoppdraget.

– Vi forventer økt trafikk over grensen utover året. Politiet gjør en kjempeinnsats for vårt felles beste, men vi ser at de trenger mer ressurser for å kunne gjennomføre oppdraget slik regjeringen og politiet ønsker. Derfor foreslår vi å øke bevilgningen til politiet med 59,8 millioner kroner i 2021, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

En forventet økning i trafikkvolumet vil utfordre kapasiteten i politiets grensekontroll til å kunne gjennomføre innreisekontrollen med den nødvendige kvaliteten for å sikre et effektivt bidrag til vern mot importsmitte.

– For å avhjelpe situasjonen, foreslår regjeringen at politiet får midler til å ansette 100 politiutdannede i 2021. Flere av disse vil kunne ansettes fra årets avgangskull ved Politihøgskolen, sier Mæland.

Videre foreslår regjeringen at politiet får fullmakt til å overskride bevilgningen med til sammen 20 millioner kroner til flere midlertidige politistillinger i 2021.

– Det er et beredskapstiltak dersom det skulle bli nødvendig å raskt kunne sette i verk nødvendige tiltak i innreisekontrollen for å håndtere pandemien, sier justisministeren.