Historisk arkiv

Åpner gamle Svinesundbro for grensepassering av reisende med gyldig koronasertifikat

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen vil lette på trykket på grensen ved Svinesund og la de med gyldig koronasertifikat passere over gamle Svinesundbro. Kravet er at samtlige i bilen har gyldig koronasertifikat. Det vil gjøre det lettere for dem som må passere tollstedet ved den nye broen.

– For å begrense trafikken på den nye Svinesundbroen, har regjeringen bestemt å åpne den gamle Svinesundbroen for dem som kan fremvise gyldig koronasertifikat. Jeg vil presisere at samtlige i bilen må være fullvaksinerte eller ha gjennomgått covid-19 siste seks måneder. Barn som ikke er omfattet av egne unntak i covid-19-forskriften i forbindelse med pendling over grensa, må fortsatt benytte nye Svinesund bro. Det samme gjelder reisende som har deklareringsbehov for Tolletaten, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Målet er å begrense køene ved den nye broen hvor det gjennom sommeren har vært lange køer og flere timer ventetid ved grensepasseringen. Lange køer har gjort det svært krevende for tungtransporten som må passere på nye Svinesund bro ettersom Tolletatens kontrollstasjon ligger her.

– Det er blitt utført utbedringer i kontrollsonen, slik at kontrollen av de reisende på den gamle Svinesundbroen kan utføres mer effektivt. Alt i alt håper vi at dette vil føre til mer effektiv grensepassering, sier Mæland.

Ettersom stadig flere borgere er fullvaksinerte og kan fremvise gyldig koronasertifikat, må man forvente at trafikken øker. Dersom dagens kontrollregime skal opprettholdes fremover, vil det derfor være behov for å lette trafikken på nye Svinesund bro slik at det blir kortere ventetid for tungtransporttrafikken.

Endringen trer i kraft ved midnatt, natt til lørdag 28. august.