Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Barn slipper karantenehotell når de reiser sammen med personer som er vaksinert eller har hatt korona

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Å være beskyttet innebærer å være vaksinert i Norge eller å ha gjennomgått covid 19-sykdom. Det er bare dokumentasjon som fremvises gjennom pålogging på helsenorge.no som for tiden aksepteres. Papirutskrifter og skjermdumper er ikke tilstrekkelig. Du er definert som beskyttet dersom du er fullvaksinert, har fått én dose og det har gått 3 til 15 uker etter du fikk dosen, eller har gjennomgått covid-19-sykdom de siste seks månedene.

-Dersom foreldrene må på karantenehotell, vil det være naturlig at barn de reiser sammen med også kommer på karantenehotell. Men, dersom foreldrene har fritak fra karantenehotell, mener vi det ikke er nødvendig eller forholdsmessig at foreldrene må på karantenehotell på grunn av barna sine, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Hovedregelen i dag er at personer i innreisekarantene skal oppholde seg på karantenehotell på første ankomststed i riket i karantenetiden. Regler om karantenehotell hindrer at personer som har oppholdt seg i områder med høyt smittenivå smitter andre i karantenetiden, både personer i egen husstand og resten av befolkningen.

Selv om det er en risiko for at barn og unge, spesielt i alderen 12-18 år, kan medbringe smitte ved innreise, er det ikke forholdsmessig at barn som reiser med foresatte skal oppholde seg på karantenehotell når foreldrene er unntatt. I dag kan det søkes om unntak når særlige velferdshensyn tilsier at personen ikke bør oppholde seg på karantenehotell, og barn som reiser alene eller av annen grunn må oppholde seg alene på karantenehotell, har vært dekket av denne ordningen. Nå innføres også et generelt unntak for barn som reiser alene. Helse- og omsorgsdepartementet endrer i dag covid-19-forskriften og endringene gjelder fra og med i 12:00 i dag, torsdag 3. juni.

Endringene følger anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.