Historisk arkiv

Forbyr machete

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

– Vi forbyr nå kjøp og innehav av machete fra 1. juni. Dette er et grep i kampen mot gjengkriminalitet og vold og trusler i det offentlige rom, og et tydelig signal til dem som ikke vil rette seg etter lov og rett, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

– Det er ikke lov å bære kniv eller machete på offentlig sted i dag. Likevel endrer vi forskriften for å gjøre det helt tydelig at det heller ikke vil være lov å skaffe seg en machete eller oppbevare en hjemme, sier Mæland.

I den nye våpenforskriften, som trer i kraft 1. juni 2021, innføres det et forbud mot erverv og innehav av kniver med bladlengde fra 25 cm, herunder macheter.

– Det er et signal til alle dem som er involvert i kriminalitet og som tror det er lurt å skaffe seg en machete, og er en del av en større pakke regjeringen kommer med for å gjøre det vanskelig å være gjengmedlem, sier justisministeren.

Forbudet gjelder ikke for den som erverver eller innehar slik kniv i forbindelse med arbeid, næringsvirksomhet, husholdningsbruk, friluftsliv, sport, kulturelle aktiviteter eller andre aktverdige formål.

– Vi ønsker ikke at lovlydige folk ikke skal kunne benytte kniver til lovlige formål. Derfor har vi laget en vid unntakshjemmel som vil sørge for at kniver som skal brukes til et aktverdig formål fortsatt vil være tillatt, sier Monica Mæland.

Forbudet gjelder erverv og innehav. Omsetting, tilvirking og import vil fortsatt være tillatt. Forbudet mot erverv trer i kraft 1. juni 2021. For å gi innehavere tid til å innrette seg, trer forbudet mot innehav i kraft 1. juni 2022.