Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Foreslår å straffe skjult stalking og hemmelig fotografering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag på høring forslag til lovendringer som gjør skjult personforfølgelse og hemmelig fotografering straffbart. Målet er å beskytte unge kvinner og andre som blir utsatt for skremmende og ubehagelige episoder.

– Frem til nå har ikke stalking vært straffbart hvis offeret ikke legger merke til det. Sånn kan vi ikke ha det. Stalking er skremmende uansett når man oppdager det, og vi vet at det kan utvikle seg til vold. Regjeringen vil derfor å tette hullet i regelverket for at unge kvinner og andre skal føle seg trygge. Vi foreslår at de groveste tilfellene skal straffes med fengsl i opptil fire år, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Forslaget skal sikre at slike handlinger straffes på lik linje med personforfølgelse som skjer åpent: Opptil fengsel i fire år for grove overtredelser, og bot eller fengsel inntil to år for vanlige overtredelser. Bakgrunnen for forslaget er en dom fra Høyesteretts i mars 2019, hvor en mann hadde kikket på unge kvinner i et boligområde og tatt bilder av flere av dem. Han ble frikjent fordi kvinnene ikke oppfattet hendelsen.  

I høringen foreslår også regjeringen å straffe de som tar bilde av og filmer andre i skjul på steder som tilhører privatsfæren. Høyere straff for deling av krenkende bilder trådte i kraft 1. juli 2021.

– Du skal selvsagt ikke bli tatt bilde av eller filmet uten å vite det i ditt eget hjem, eller steder som toaletter og garderober. Det bør få konsekvenser, og regjeringen foreslår derfor at det skal straffes med bøter eller fengsel i opptil ett år. La det være klinkende klart at det aldri er din egen feil hvis noen tar bilder av deg i skjul eller deler krenkende bilder av deg, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Bestemmelsen rammer ikke fotografering og filming som er forsvarlig ut fra formålet og forholdene ellers.

– Skjult personforfølgelse er en form for psykisk terror som særlig rammer kvinner. Det er fullstendig uakseptabelt å stalke og snikfotografere. Alle kvinner har rett til å føle seg trygge, også mot hemmelig fotografering. Dagens lovgivning gir ikke kvinnene det vernet de har krav på. Derfor er jeg veldig glad for at disse lovendringene nå sendes på høring, slik at færre blir forfulgt og de som forfølger kan straffes, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Høringsfristen er 13.12.2021.