Historisk arkiv

Foreslår at flere voldsutøvere skal bruke voldsalarm

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen sender i dag på høring regler som skal sørge for at omvendt voldsalarm blir brukt oftere. Målet er at voldsutøveren og ikke offeret skal ha på seg voldsalarmen.

– Ofrene for kriminalitet skal vite at vi er på deres side. Det er voldsutøveren som skal ha på fotlenken, ikke den voldsutsatte. Regjeringen vil at omvendt voldsalarm skal brukes i flere saker og på et tidligere tidspunkt, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Omvendt voldsalarm går ut på at politiet får et varsel når den med besøksforbud kommer for nære fornærmede. I dag kan politiet ilegge besøksforbud, men ikke omvendt voldsalarm. Regjeringen foreslår nå at politiet ikke skal trenge å vente på domstolen. Ved brudd på besøksforbudet skal politiet kunne fatte vedtak om omvendt voldsalarm. Det skal også vurderes om omvendt voldsalarm skal kunne benyttes uten brudd på besøksforbudet i særskilte tilfeller.

– Å beskytte ofre for gjentatt vold og frykt er en av våre aller viktigste oppgaver. Når vi nå foreslår at politiet skal kunne ta denne oppgaven, så vil det gå raskere og dermed beskytte de utsatte bedre, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

–  Vold og overgrep i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet. Det er grusomt for dem som rammes, fordi det skjer hjemme og i de relasjonene som skal være de tryggeste. Det gjør meg veldig vondt å tenke på hva det gjør med barna våre å måtte leve med vold i familien og hele tiden være redde for at det verste kan skje enten med seg selv eller mammaen sin. Slik skal det ikke være.  Det er de som truer og slår som skal straffes og få begrenset sin frihet, ikke de voldutsatte. Det er derfor viktig at bruken av omvendt voldsalarm øker, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Høringsfristen er 6. desember 2021.