Forsiden

Historisk arkiv

Foreslår regler som styrker rettighetene dine som forsikringskunde

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag lagt frem forslag om endringer i forsikringsavtaleloven. Målet er blant annet å hindre at du kjøper forsikringer du ikke trenger eller vil ha.

– De fleste av oss inngår mange forsikringsavtaler i løpet av livet, og valget av forsikring kan ha stor betydning. Derfor er det viktig at du får god informasjon og veiledning om hvilken forsikring som passer for deg. De nye reglene kan bidra til at du unngår å betale for noe du ikke trenger, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Lovforslaget inneholder flere regler som styrker forbrukervernet. Blant annet foreslås det flere overordnede og mer detaljerte krav til informasjon og veiledning før avtaleinngåelsen enn etter dagens regler. Alle tilbud og anbefalinger om forsikring skal være i samsvar med kundens krav og behov. Forslaget skal også sikre at kunden får den samme beskyttelsen uavhengig av om forsikringen selges direkte fra et forsikringsselskap eller gjennom en agent eller megler. De viktigste pliktene overfor kunden samles i én lov.

– Som kunde bør du ha de samme rettighetene uansett hvem som formidler forsikringen. Det vil også være lettere å få oversikt over disse rettighetene når de er samlet i én lov, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Viktigste forslag:

  • De sentrale pliktene overfor kunden ved formidling og salg av forsikringsavtaler samles i forsikringsavtaleloven og skal bidra til at kundebeskyttelsen er like god uavhengig av om du kjøper forsikringen direkte fra et forsikringsforetak eller gjennom en agent eller megler.
  • Det lovfestes et overordnet krav til faglig forsvarlig opptreden for forsikringsforetak og forsikringsformidlere, og kunden kan kreve erstatning for tap som følge av brudd på denne plikten.
  • Før avtale inngås skal kundens krav og behov identifiseres, og alle tilbud og anbefalinger om forsikringer skal være i samsvar med kundens krav og behov.
  • Det innføres krav om et standardisert informasjonsdokument ved salg av annen forsikring enn livsforsikring. Dokumentet skal gjøre det lettere å få oversikt over sentrale forhold ved forsikringstilbudet og å sammenligne ulike tilbud.
  • Forsikringsforetak og forsikringsformidlere skal ha gode og effektive rutiner for behandling av klager fra kundene. Du skal få skriftlig svar på klagen innen rimelig tid, og du skal uansett få et foreløpig svar innen 15 dager.
  • Ved tilbud om forsikringsbaserte investeringprodukter skal det vurderes om produktet er egnet for kunden.
  • Hvis forsikringen selges som et tillegg til et annet produkt, skal du som hovedregel kunne kjøpe produktet uten forsikringen. Du skal også få informasjon om hvordan sammensetningen av produktene påvirker den totale risikoen eller dekningen.
  • Du kan få meldinger digitalt, uten at du må samtykke til det først. Samtidig skal du fortsatt kunne reservere deg mot elektronisk kommunikasjon.

Lovforslaget gjennomfører deler av EUs forsikringsdistribusjonsdirektiv.

Resten av forsikringsdistribusjonsdirektivet gjennomføres i et forslag om ny lov om forsikringsformidling og endringer i finansforetaksloven, som ble lagt frem av Finansdepartementet i dag. Les pressemeldingen her