Forsiden

Historisk arkiv

Fortsatt indre grensekontroll

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen viderefører personkontroll på indre grense for å begrense spredningen av Covid-19. Det har medført en betydelig redusert trafikk over grensene, især mot Sverige.

- Ettersom smittenivået i Norge og i Europa er høyt, har regjeringen besluttet å videreføre kontrollen på indre grense som ble innført i mars 2020. Vi vurderer løpende behovet for denne kontrollen, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Det er viktig å understreke at grensekontrollen medfører at det blir kontrollert om reisende har adgang til å reise inn i Norge og hvem av disse som må gjennomføre karantene på hotell.

- Vilkårene for innreise kan endres raskt. De som reiser må derfor holde seg oppdatert på hvilke regler som gjelder for grensepassering. Selv om flere blir vaksinert og utviklingen gjør at vi kan åpne opp mer og mer, må vi likevel være forberedt på at kontroll på grensene vil kunne bli videreført en god stund fremover, sier Monica Mæland.

I mars 2020 gjeninnførte Norge personkontroll på indre grense som et tiltak for å begrense spredningen av Covid-19. Behovet for dette tiltaket vurderes fortløpende. Regjeringen har besluttet at tiltakene skal videreføres og vil i tråd med våre forpliktelser formidle dette til EU.