Forsiden

Historisk arkiv

Presseinvitasjon

Justis- og beredskapsministeren og politidirektøren besøker Svinesund

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland, politidirektør Benedicte Bjørnland og politimester Ida Melbo Øystese i Øst PD besøker onsdag 16. juni Svinesund tollsted for å se på kontrollen med grensetrafikken og møte pressen i forbindelse med økt reiseaktivitet inn over grensen.

– Vi anbefaler fremdeles at man ikke drar på unødvendige reiser utenlands, men lettelser i innreiserestriksjonene vil føre til økt trafikk i tiden som kommer. Det vil kreve tålmodighet fra de reisende for at personell på grensen skal kunne bistå og gjennomføre grensepasseringene på raskest og best mulig måte. Derfor må reisende sørge for å ha ferdig utfylt innreisedokumentasjon før du ankommer grensen, slik at grensepasseringen skjer så smidig som mulig, sier justisminister Monica Mæland. 

Tid: Kl. 08.45 – 09.30, onsdag 16. juni. 

Sted: Svinesund tollsted, Sponvikveien 7, 1794 Sponvika 

Oppmøte for pressen: Kl. 08.40. Send påmelding til jdinfo@jd.dep.no  

Pressekontakt for justis- og beredskapsministeren: Kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøld-Lorange, 481 61 227. 

Pressekontakt for politidirektøren:  Kommunikasjonsdirektør Hilde Ebeltoft-Skaugrud, 922 49 477.