Historisk arkiv

Lensmann blir politistasjonssjef

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen har besluttet å erstatte tittelen «lensmann» med en kjønnsnøytral tittel slik Stortinget har bestemt. Tittelen «lensmann» endrer navn til «politistasjonssjef». Betegnelsene «lensmannsdistrikt» og «lensmannskontor» endrer navn til «politistasjonsdistrikt» og «politistasjon».

– Lensmannstittelen har en lang historie i det norske samfunnet. Stortingets beslutning om kjønnsnøytrale titler har imidlertid gjort det nødvendig å finne et nytt navn på denne funksjonen. Tittelen blir nå politistasjonssjef. Politistasjon er et godt innarbeidet begrep, og jeg er sikker på at politistasjonssjef er en naturlig og forståelig tittel for publikum, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Forslaget er en oppfølging av regjeringens vedtak 2. mars 2020 om at kjønnsspesifikke stillingstitler over tid skal endres til kjønnsnøytrale titler i alle av statens virksomheter. Det enkelte departement har ansvaret for endringsarbeidet i egen sektor.