Historisk arkiv

Møte mellom EUs innenriksministre i Luxemburg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland deltok i dag i et felles møte med EUs innenriksministre. På dagsorden var blant annet en orientering om situasjonen i Afghanistan.

I møtet ble det gitt oppdateringer fra EU-formannskapet (Slovenia), Europakommisjonen, EUs utenrikstjeneste og EUs kontraterrorkoordinator.

Et viktig tema på møtet var hvordan kontrollen på EUs og Schengens yttergrenser kan styrkes gjennom blant annet bedre registrering.
For å gi ministrene et mer fullverdig bilde av situasjonen, ble det et også gitt informasjon knyttet til områder som ligger utenfor innenriksministrenes ansvarsfelt, det gjelder blant annet humanitær assistanse og støtte til nabolandene.

-Arbeidet knyttet til Afghanistan er i ferd med å gå over i en ny fase. Vi fortsetter å arbeide for å kunne hente blant annet menneskerettighetsforkjempere til Norge, men vi må også ta inn over oss den fulle bredden av utfordringer som kan oppstå i kjølvannet av en situasjon som
den i Afghanistan. Det er positivt at de europeiske landene kan møtes og få en felles oppdatering om situasjonen i Afghanistan, samtidig som vi diskuterer viktige spørsmål knyttet til styrket kontroll ved Schengen-områdets yttergrenser, sier Mæland.