Historisk arkiv

Ny dommer i Høyesterett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther er i statsråd i dag utnevnt til ny dommer i Høyesterett.

 – Knut Erik Sæther har gjennom sin 25 år lange yrkeskarriere bemerket seg som en svært dyktig jurist. Jeg er sikker på at blant annet Sæthers kompetanse innenfor straffeprosess og strafferett vil være et positivt bidrag til Høyesteretts viktige arbeid når høyesterettsdommer Magnus Matningsdal nå skal erstattes, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Knut Erik Sæther (født 1970) har vært assisterende riksadvokat siden 2012. Før dette hadde han en lang karriere i Justisdepartementets lovavdeling. Embetet Sæther er utnevnt til blir ledig når Magnus Matningsdal går av for aldersgrensen høsten 2021.

Høyesterett er landets øverste domstol. Domstolens hovedoppgave er gjennom sine avgjørelser å bidra til rettsavklaring og rettsutvikling innenfor de rammene som følger av Grunnlov, lov og Norges folkerettslige forpliktelser. Høyesterett ledes av justitiarius og har i tillegg 19 dommere.