Forsiden

Historisk arkiv

Regjeringen stanser salget av Bergen Engines til TMH

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen har nå tilstrekkelig informasjon til å konkludere med at salgsprosessen av Bergen Engines til TMH må stanses. Dette for å sikre at nasjonale sikkerhetsinteresser ikke blir truet.

– Regjeringen har over tid jobbet for å få kartlagt alle forhold rundt det mulige salget av Bergen Engines. I denne prosessen har EOS-tjenestens arbeid vært helt sentralt. Vi vurderer nå at vi har tilstrekkelig informasjon til å konkludere med at det er helt nødvendig å forhindre at selskapet blir solgt til et selskap som kontrolleres fra et land vi ikke har en sikkerhetssamarbeid med, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

– Jeg er opptatt av de sikkerhetsutfordringer utenlandske oppkjøp representerer. Denne saken viser at den nye sikkerhetsloven fungerer. Vi har verktøy til å håndtere denne type situasjoner slik at vi sammen kan bevare Norge som en trygg og selvstendig nasjon, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

De viktigste forholdene som har stått sentralt i regjeringens vurderinger er:

  • At teknologien Bergen Engines besitter og motorene de produserer ville hatt stor militær strategisk betydning for Russland, og det ville ha styrket Russlands militære kapabiliteter på en måte som klart vil være i strid med norske og allierte sikkerhetspolitiske interesser.
  • Selv om dette er produkter og teknologi som ikke er omfattet av eksportkontrollistene, har Russland hatt betydelige utfordringer med å få tilgang til disse siden de vestlige sanksjonene mot landet ble innført i 2014.
  • Det planlagte oppkjøpet ville kunne medført forsøk på å omgå eksportkontrollregelverket eller våre restriktive tiltak mot Russland, for på en fordekt måte å få tilgang til kunnskap og teknologi av stor militær strategisk betydning for Russland.
  • Eksport av teknologien og motorene til Russland ville vært i strid med norske og allierte sikkerhetspolitiske interesser.

– Samlet sett mener derfor regjeringen at nasjonale sikkerhetsinteresser kan bli truet dersom eiendomsretten til Bergen Engines overføres fra Rolls-Royce til TMH. Det vil derfor bli fremmet et forslag til vedtak om å stanse salget i medhold av sikkerhetsloven § 2-5  for Kongen i statsråd fredag, 26. mars 2021, sier justis- og beredskapsminister Mæland.

– Vi har i denne prosessen hatt en positiv dialog med britiskeide Rolls Royce i en krevende sak, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.