Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Regjeringen utvider åpningstiden på Riksåsen grensestasjon og etablerer Murumoen som ny grensestasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

For å lette hverdagen for dagpendlere mellom Norge og Sverige vil regjeringen åpne et nytt grenseovergangssted – Murumoen i Lierne i Trøndelag, og utvide åpningstiden til Riksåsen grensestasjon ved Kongsvinger.

– For å ha kontroll med importsmitte til Norge har regjeringen innført strenge tiltak ved grensen, vi har stengt en rekke overganger slik at politiet skulle få kontroll med de reisende og samtidig sørge for at de reisende bli testet. Vi ser nå at det er et behov for å øke antall åpne grenseoverganger for å lette situasjonen spesielt for dagpendlere. Derfor åpner vi en ny grenseovergang, og utvider åpningstid ved en annen. Vi vil etter en stund vurdere denne avgjørelsen ut fra behov og fortsatt god kontroll på grensen, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

På grunn av de store avstandene i området, er det et hensiktsmessig tiltak å opprette en grenseovergang i Lierne. Ut fra trafikkvolum og beliggenhet er det naturlige valget Murumoen. Åpningstiden på Murumoen og Riksåsen settes til kl. 06.00 – 18.00, noe som vil være tilstrekkelig for de fleste pendlere.

Endringene ved Riksåsen trer i kraft fra 06.00 og åpningen av Murumoen skjer klokken 07.00, begge tirsdag 23. mars.