Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Skjerpede innreisetiltak for reisende fra Bangladesh, India, Irak, Nepal og Pakistan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

På bakgrunn av den alvorlige smittesituasjonen i India, har regjeringen skjerpet innreisetiltak for reisende fra Bangladesh, India, Irak, Nepal og Pakistan.

- Smittesituasjonen i blant annet India er svært alvorlig. For å begrense risikoen for importsmitte av nye virusvarianter, innfører vi nå skjerpede innreiseregler for reisende fra India og tilgrensende land, i tillegg til Irak, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Det innføres pålegg om karantenehotell for alle reisende fra Bangladesh, India, Irak, Nepal og Pakistan med noen svært få unntak. Det vil si at også reisende som har vært på nødvendige reiser i disse landene, må på karantenehotell.

De skjerpede innreisetiltakene for reisende fra de aktuelle landene trer i kraft onsdag 28. april klokken 12:00. Alle som har avreise fra disse landene og ankommer Norge etter dette må på karantenehotell. 

- Smittesituasjonen globalt tilsier at det raskt kan komme nye endringer i innreisereglene. Reglene kan på kort varsel bli endret slik at flere skal på karantenehotell, sier Mæland.