Historisk arkiv

Strenge innreiserestriksjoner inntil videre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen har besluttet at innstramningene i innreiserestriksjonene som ble gjennomført med virkning fra 29. januar 2021 videreføres inntil videre, i første omgang til og med 12. mai.

– Vi står fortsatt i en alvorlig smittesituasjon. Det er derfor nødvendig å forlenge de strenge innreiserestriksjonene. Vi håper alle at vi fortsetter å se en nedadgående kurve i smittesituasjonen, og vi vurderer fortløpende lettelser i innreiserestriksjonene. Gjenåpningen vil skje gradvis og kontrollert med utgangspunkt i regjeringens plan for gjenåpning, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Les mer om regjeringens plan for gradvis gjenåpning her