Historisk arkiv

Strenge innreiserestriksjoner inntil videre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Innstramningene i innreiserestriksjonene som ble gjennomført med virkning fra 29. januar 2021 videreføres inntil videre, i første omgang til og med 24. mai.

– Selv om vi ser at smitten har nedadgående kurve i Norge, sørger den alvorlige smittesituasjonen i verden rundt oss for at vi inntil videre må ha strenge innreiserestriksjoner. Vi forlenger nå til 24. mai. Innreiserestriksjonene gjelder inntil videre, og vil avvikles i tråd med regjeringens plan for gjenåpning.

Regjeringen følger utviklingen i verden tett og vil hele tiden sørge for å ha innreiserestriksjoner som er tilpasset situasjonen. Ingen ønsker å ha strenge innreisetiltak lenger enn det er nødvendig, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Les mer om regjeringens plan for gradvis gjenåpning her