Forsiden

Historisk arkiv

Strengere regler for reisende fra USA

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Listen over såkalte lilla land er endret etter råd fra FHI. USA er tatt ut av listen på grunn av smittesituasjonen. Det betyr at kjærester og besteforeldre ikke får komme fra USA til Norge fra midnatt natt til mandag 12. juli. Reisende fra USA må på karantenehotell hvis de ikke oppfyller kravene om unntak.

- Jeg har stor forståelse for at flere blir skuffet nå. Pandemien har vart lenge og mange hadde håpet å se sine kjære i sommer. Dessverre endrer smittesituasjonen seg raskt i verden, og vi har hele tiden vært tydelig på at det vil komme endringer. Alle som planlegger å få besøk fra utlandet bør følge situasjonen nøye. Vi anbefaler fortsatt ikke utenlandsreiser, sier statssekretær Lars Jacob Hiim i Justis- og beredskapsdepartementet.

Samtidig er departementet kjent med at en del allerede har søkt og fått innvilget innreise til Norge, men som ikke rekker å reise til Norge før den 12. juli. De som har fått en slik tillatelse vil få lov til å benytte seg av den, men de må – som alle som kommer fra land med et slikt smittenivå – bo på karantenehotell når de kommer til Norge.

Land og områder på EUs tredjelandsliste som tilfredsstiller kriteriene for grønne land, blir klassifisert som lilla. Flere utlendinger får lov til å komme fra land som er lilla enn land som er røde. Blant annet kjærester og besteforeldre til personer bosatt i Norge.

Nye oppdateringer hver uke

FHI vurderer aktuelle land og områder ukentlig. I partallsuker gjøres det en bred vurdering basert på smittesituasjonen og om landene og områder skal gis lettelser eller skjerpelser.  I oddetallsuker vurderes kun om smittesituasjonen tilsier at noen land skal gis skjerpelser (for eksempel gå fra grønt til rødt).

Oppdateringer av landvurderingene offentliggjøres på regjeringen.no hver fredag kl. 12, og endringene trer i kraft fra midnatt, natt til påfølgende mandag. Endringene fremgår av  covid-19-forskriften og det interaktive kartet på FHI.no.

Lilla land og områder

Lilla land og områder er på EUs liste over land og områder utenfor EU som har en smittesituasjon som gir grunnlag for noe mildere regler.

Disse landene og områdene forblir lilla:

  • Australia
  • New Zealand
  • Israel
  • Japan
  • Libanon
  • Nord-Makedonia
  • Serbia
  • Sør-Korea
  • Singapore
  • Taiwan

Endring i reiseråd for land og områder i Europa og tredjeland - regjeringen.no