Historisk arkiv

Justis- og beredskapsministerens orientering 21. april

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Monica Mælands orientering på dagens pressekonferanse.

Kjære alle,

God tirsdag.

Mange foreldre, ansatte og barn hadde i går en litt annerledes mandag enn de siste ukene, nå som barnehagene har åpnet.

Jeg regner med at mange er glad for det, og at vi kan åpne ytterligere opp etter hvert.

Men for at vi skal komme dit, så må vi sørge for å følge alle regler og anbefalinger.

Det betyr:

  • Hold 2 meters avstand, uavhengig av om du er inne eller ute
  • Vask hendene ofte og grundig, og host i albuen eller i papirhåndkle
  • Unngå steder hvor det er mange mennesker

**

Det er vår og mange trekker ut av stuene våre og finner veien til parken, skogen og fjorden.

Det er bra at store og små kommer seg ut, men det er viktig å huske at reglene gjelder fremdeles for alle – selv om solen skinner.

Også må vi fortsette å være forsiktig på andre måter.

Med våren følger økt fare for brann i skog-, lyng og gress.

Det er i dag skogbrannfare for rundt 100 steder over hele landet.

Brannvesenet får stadig flere meldinger om brann – mange skyldes dessverre uvettig bruk av ild.

Det er viktig at man unngår bruk av engangsgrill og respekter forbudet mot åpen ild i skog og mark – som ble innført 15 april og som varer helt frem til 15 september.

**

Stortinget har i dag behandlet en videreføring av den midlertidige korona-loven med én måned.

Loven har vært viktig i den innledende fasen av krisen.

Den har gitt oss mulighet til raskt å kunne vedta forskrifter for å avhjelpe en rekke negative konsekvenser for samfunnet som følge av utbruddet av Covid-19.

For eksempel har domstolene kunnet gjennomføre langt flere saker enn uten disse endringene, og selskaper og sammenslutninger som borettslag og sameier kan gjennomføre styremøter, årsmøter og generalforsamlinger lovlig uten fysisk tilstedeværelse.

Det er bra.

Behovet for å sette i gang nye tiltak raskt er blitt mindre og vil avta ytterligere etter 27. april.

Likevel mener regjeringen at det er viktig at loven forlenges med én måned.

For første er det behov for at de fleste av tiltakene som er fastsatt med hjemmel i loven må ha en varighet utover 27. april.

For det andre kan det også være behov for å gjøre justeringer og tekniske endringer i disse forskriftene.

For det tredje kan jeg heller ikke helt utelukke at det kan oppstå et behov for nye forskrifter etter 27. april, og at en forlengelse derfor gir en fleksibilitet i form av en nødventil ved behov.

Men jeg kan forsikre at regjeringen vil bruke loven med stor forsiktighet i forlengelsen.

**

Med det, så gir jeg ordet til kunnskapsminister Guri Melby