Historisk arkiv

Taler og innlegg

Justis- og beredskapsministerens orientering 5. juni

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Monica Mælands orientering på dagens pressekonferanse.

Kjære alle,

God fredag, og snart god helg.

La meg starte med å si noe om de varslede demonstrasjonene mot den brutale behandlingen av George Floyd.

Som utenriksministeren, er også jeg bekymret for situasjonen i USA.

Måten demonstrasjonene blir håndtert gir også grunn til bekymring, og jeg er glad for at helseminister Bent Høie har vært tydelig på at det skal være mulig å gjennomføre demonstrasjoner, samtidig som smittevernreglene overholdes.

Det er veldig bra å se alle de initiativtakerne som finner kloke løsninger som er innenfor gjeldende retningslinjer og råd fra helsemyndighetene.

Jeg har stor forståelse for ønsket om å få unntak fra retningslinjene og rådene for å markere en viktig sak, men i den smittesituasjonen vi står i er det ikke forsvarlig å samle mange personer.

Jeg har også forsikret meg om at norsk politi skal være en støttespiller og bidra med gode råd til hvordan demonstrasjonene kan gjennomføres best mulig.

**

Vi er vant til at sommeren er en tid for å reise, og jeg har forståelse for at mange nå begynner å bli utålmodige.

Enten det er bedrifter som vil åpne landegrensene for arbeidskraft og turister eller det er enkeltpersoner som gjere vil ha besøk av kjente og kjære.

La meg være tydelig på at vi skal åpne opp så raskt som mulig, men vi kan ikke gjøre det raskere enn smittesituasjonen tilsier.

Mange er avhengige av å kunne reise for å få gjort jobben sin.

I går hadde derfor hadde næringsministeren og jeg derfor møte med næringslivsorganisasjonene.

Vi fikk høre om deres utfordringer, og hvilke land ulike bransjer ønsker at vi skal prioritere å åpne opp for.

I dag har jeg også deltatt i et møte i EU om det samme.

Vi er opptatt av å lytte, men samtidig så kan vi ikke åpne opp raskere enn det som er forsvarlig.

Det samme gjelder for privatpersoner.

Vi leser i mediene om enkeltpersoner som ikke får besøk av familie i utlandet fordi de har feil pass.

Jeg har stor forståelse for at det er frustrerende. Og at det ikke fremstår som logisk.

Men det er en grunn til at vi åpner sakte.

I dag har vi kontroll på smittesituasjonen. Det gjør at vi kan åpne.

Men om vi mister kontrollen, så risikerer vi å måtte innføre nye restriksjoner.

Vi må nå gjøre det vi kan for å unngå at samfunnet lukkes ned, sånn som vi opplevde 12. mars.

Derfor skal vi åpne opp igjen sammen, kontrollert og over tid.

Vi har åpnet for arbeidsreiser fra Danmark, Sverige og Finland, slik at man dra på arbeid med karanteneunntak når du kommer hjem.

Unntaket gjelder kun i den tiden en er under reise mellom bolig og arbeidssted og i den tiden en er i arbeid.

Det innebærer at karanteneplikten gjelder på fritiden.

Det skjønner jeg at kan fremstå som frustrerende, men vi håper å kunne endre dette innen 15. juni.

Fremover er det tre datoer som er viktige:

Frem mot 15. juni vil vi vurdere om og hvordan vi kan åpne for fritidsreiser fra landene i Norden.

Vi har inngått en avtale med Danmark og vi jobber nå med å få på plass avtaler med de øvrige nordiske landene. Det kommer vi tilbake til.

Frem mot 20. juli vil vi vurdere om og hvordan vi kan åpne for fritidsreiser fra enkelte europeiske nærliggende land.

Og 20. august har UD varslet nytt reiseråd.

Så selv om jeg forstår at mange ønsker at vi skal åpne raskere, så vil jeg anmode om tålmodighet.

**

La meg avslutte med en nyhet:

Politiet fikk i mars i oppdrag å ansette inntil 400 politibetjenter i midlertidige stillinger for å styrke bemanningen som følge av koronaviruset.

Samtlige 400 nyutdannede politibetjenter er nå ansatt.

 

Flere av de nyansatte har allerede startet i sine engasjement i politiet. Resten starter i løpet av sommeren.

**

Og med det, gir jeg ordet til næringsminister Iselin Nybø.