Historisk arkiv

Justis- og beredskapsministerens orientering 6. mai

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Monica Mælands orientering på dagens pressekonferanse.

Kjære alle sammen,

Riktig god onsdag.

Vi fortsetter nå arbeidet med å komme oss tilbake til en slags normalsituasjon.

Det betyr å åpne opp igjen samfunnet: Sammen, kontrollert og over tid – samtidig som vi forsetter med å holde avstand, vaske hender og unngå store forsamlinger.

**

Jeg vil starte i dag med å rette en takk til noen av de som hver eneste dag bretter opp ermene og gjør en jobb i korona-krisen.

De som står opp om morgenen og gjør jobben sin, uten at vi hører noen klager.

Dagens takk går til alle ansatte i politi og barnevern.

Som i en krevende situasjon hele tiden har gjort alt de kan for å trygge oss og hjelpe de som trenger det.

Tusen takk.

**

Vi har hele tiden visst at alle de inngripende tiltak som er iverksatt har hatt flere negative konsekvenser.

Før koronakrisen hadde vi nesten ikke soningskøer.

Nå øker køene, og vi må jobbe for å få de ned igjen.

Politiet har jobbet hardt med å få ned saksrestansene sine, som betyr at vi vil få mange saker opp i domstolene.

Der blir det nå kø, disse køene må vi og få ned.

**

Vi har og vært klart over og nå fått dokumentert en negativ utvikling for sårbare barn og unge.

Det skal Kjell-Ingolf snakke mer om.

Men på ett punkt må jeg være helt tydelig:

Det er ikke slik, som noen kan ha gitt inntrykk av, at politiet ikke har prioritert sårbare barn og unge like sterkt under korona-krisen som før.

Tvert imot har politiet hatt ekstra oppmerksomhet mot sårbare barn og utsatte familier, det har Politiet forsikret meg om, senest i formiddag.

**

La meg avslutte med å si noe om sesongarbeidere fra tredjeland i blant annet landbruket.

Regjeringen har nå besluttet at det skal åpnes for at alle utenlandske sesongarbeidere som skal arbeide i landbruket, kan reise inn i Norge.

Dette er viktig for næringene våre.

Det er mange bønder som er avhengige av sesongarbeidere og de ønsker vi å hjelpe.

Nå legger vi til rette for at arbeidsgivere får den arbeidskraften de trenger, sier statsråden.

Det er viktig å åpne opp når smittesituasjonen tillater det i Norge.

Derfor gjør vi det nå mulig for sesongarbeidere fra tredjeland å komme til Norge.

Jeg må likevel minne arbeidsgiverne om at smittesituasjonen medfører praktiske utfordringer.

Selv om det åpnes for at sesongarbeidere i landbruket nå kan reise inn i Norge, vil det kunne være praktiske utfordringer knyttet til gjennomføringen av dette.

Eksempler på dette er at de fleste av Norges visum-søknadssentre i utlandet inntil videre er stengt og at det er begrenset flytrafikk.

Jeg må også understrekes at sesongarbeiderne må overholde de til enhver tid gjeldende reglene om karantene etter ankomst fra utlandet.

**

Og med det gir jeg ordet til barne- og familieminister Kjell Ingolf