Historisk arkiv

Justisministerens tale: Nye redningshelikoptre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland taler under markeringen av de nye redningshelikoptrene SAR-Queen på Sola 1. september.

Statsminister, kjære alle sammen. Jeg er veldig glad for å være akkurat her på basen på Sola i dag.

Her står våre nydøpte redningshelikoptre SAR Queen som er klar for drift. Det er fantastisk!  

Dette er en stor dag for samfunnssikkerhetsarbeidet og et veldig synlig resultat av den grundige jobben som har vært gjort med å styrke norsk beredskap.

Så har det vært noen problemer med utviklingen av de nye redningshelikoptrene underveis.  

Korona-utbruddet har også forsinket fremdriften, fordi leverandøren er lokalisert i Nord-Italia og Storbritannia. I tillegg har smitteverntiltak skapt utfordringer i Forsvarets bemanning i prosjektets innføringsprogram.  

På tross av dette har alle i prosjektet, inkludert leverandør, gjort alt som kan gjøres for å opprettholde fremdriften.   

Jeg er veldig imponert over innsatsen som har vært lagt ned over lang tid. Tusen takk til dere alle! 

Så er det slik at med nye redningshelikoptre følger det også behov for bygningsmessige tilpasninger. Alle de seks redningshelikopterbasene langs vårt langstrakte land, fra  

Rygge i sør, via Sola, Florø, Ørland, Bodø og Banak helt i nord skal oppgraderes, flere av dem med nybygg av hangarer, kontorer og forlegning for vaktmannskapene.  

Frem til nå er Sola, Ørland, Banak og Rygge ferdigstilt. Forsvarsbygg har gjort en fremragende jobb.  

Redningshelikoptrene er en dedikert ressurs i den norske redningstjenesten med søk- og redningstjeneste som sin primæroppgave. De utfører også luftambulanseoppdrag og skal bistå politiet i tidskritiske situasjoner for å redde liv og helse og andre samfunnsnyttige oppdrag. 

Det er symbolsk at vi får de nye helikoptrene samtidig med at den norske redningstjenesten og Hovedredningssentralen er 50 år i år.  

Hovedredningssentralen skal etter hvert markere sitt 50-års jubileum og jeg vil benytte denne anledningen til å rette en stor takk til medarbeiderne på Sola og i Bodø.  

Jubileet vil også være en markering av samarbeid, hvor offentlige virksomheter, frivillige redningsorganisasjoner, private virksomheter og personer bidrar med sine ressurser, kompetanse og fullmakter til øyeblikkelig innsats for å redde liv. Sammen med de nye redningshelikoptrene som vi nå setter i drift, bidrar disse ressursene til det som er den norske redningstjenesten.  

Jeg er veldig stolt av den innsatsen som dere alle legger ned. 

Nå skal de nye SAR Queen ut i tjeneste for å redde liv.   

Gratulerer og lykke til!