Historisk arkiv

Koronasituasjonen: Justis- og beredskapsministerens orientering 15. desember 2020

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Monica Mælands orientering på dagens pressekonferanse.

God tirsdag formiddag, alle sammen.

Som alle vet, opplevde vi økt smitte gjennom høsten, og av den grunn har vi vært opptatt av å begrense både ankomst til Norge og sterkere kontroll med de som kommer til Norge.

Når det nå nærmer seg jul, er det selvsagt ekstra belastende å måtte tilbringe dagene i karantene. Dette er en tid de fleste av oss er vant til å tilbringe med våre nærmeste. Dette har jeg stor forståelse for.

Vi er dessverre nødt til å fortsette med ordningen med karantenehotell, også i førjulen.

Men vi har gjort endringer i forskriften for å gjøre det enklere for folk som kommer til Norge nå dagene før jul å oppholde seg på et annet egnet sted enn et karantenehotell.

Endringene gjelder ikke HVEM som skal i karantene, men HVOR karantenen skal gjennomføres.

Fra 13.desember har det altså vært slik at karantenen kan tilbringes på et egnet oppholdssted som har enerom, tilgang til eget bad, eget kjøkken eller matservering, og hvor nærkontakt med andre kan unngås.

For arbeids- og oppdragstakere er det fortsatt et krav om at det er arbeidsgiver som sørger for oppholdsstedet, og det er tydelige krav til hvordan dette skal være.

Begge grupper må fremlegge bekreftelse på at oppholdsstedet tilfredsstiller kravene ved innreise.

Personer som er bosatt eller har sitt hjem i Norge, kan tilbringe karantenetiden hjemme uavhengig av om hjemmet er eid eller leid. Det gjelder også studenter som studerer i utlandet.

Norske studenter i andre nordiske land anses fortsatt som bosatt i Norge, selv om det de, på grunn av nordiske særregler om folkeregistrering, har vært nødt til å registrere seg som bosatt i studielandet.

Vi har også åpnet for at ektefeller som bor i hvert sitt land, kan ha karantene i hjemmet til den som bor i Norge. Det samme gjelder for personer som har felles barn.

Selv om mange nå vil ha større valgmuligheter i hvor de skal gjennomføre karantenetiden, er det viktig at de husker på at de er i karantene og må følge regler som gjelder.

De må unngå nærkontakt med personer som de ikke bor sammen med til vanlig.

Hvis vi alle følger karantenereglene og de andre smittevernrådene får vi smitten ned og kan vende raskere tilbake til normalen.

Da gir jeg ordet til helse- og omsorgsministeren.