Historisk arkiv

Koronasituasjonen: Justis- og beredskapsministerens orientering 21. oktober

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Pressekonferanse i regjeringskvartalet – med forbehold om endringer under fremføring.

God onsdag alle sammen,

Fra i dag av trer det i kraft forskriftsendringer som gir unntak fra innreiserestriksjonene, slik at flere familiemedlemmer kan komme til Norge for å besøke sine slektninger.

Det gjøres unntak fra innreiserestriksjonene for følgende utlendinger:

  • barn og stebarn over 21 år til person bosatt i Norge
  • foreldre og steforeldre til barn over 21 år bosatt i Norge
  • besteforeldre og stebesteforeldre til person bosatt i Norge
  • barnebarn og stebarnebarn til person bosatt i Norge
  • etablerte kjæresters barn
  • ektefelle, registrert partner, samboer og barn til norsk borger som er bosatt i utlandet, og som reiser på besøk til Norge sammen med den norske borgeren
  • EØS-borgere og deres familiemedlemmer bosatt i tredjeland

Nærmere detaljer rundt disse reglene finner dere i forskriften.

Statsministeren har vært helt tydelig overfor meg på at vi må få inn disse endringene og jeg er glad for at vi nå har fått det til.

Blant annet vet jeg at mange barn har gledet seg til å kunne få besøk fra sine besteforeldre.

Jeg understreker at de det gjelder fortsatt må i karantene, og at det er viktig at de også følger øvrige smittevernsregler under sitt besøk i Norge.

Regjeringen jobber hele tiden med å finne den riktige balansen mellom hensynet til smittevern og andre viktige samfunnshensyn. Dersom smittesituasjonen tillater det, vil det også fremover gradvis åpnes opp for innreise for nye grupper utlendinger som i en normalsituasjon fyller vilkårene for innreise til Norge.

***

La meg avslutte med å si noe om midlene til norsk kultur og norsk næringsliv.

Idretts- og frivillighetssektoren er hardt rammet av smitteverntiltakene. En rekke aktiviteter og arrangementer har blitt avlyst eller utsatt.

Mer enn 1,2 milliarder kroner er allerede utbetalt i kompensasjon til organisasjoner som har hatt betydelig inntektsbortfall.

Nå er det bevilget ytterligere 1 milliard kroner for å forlenge ordningen ut året.

I tillegg deles det nå ut 130 millioner kroner til etablerte ordninger i kultursektoren for å stimulere til aktivitet. Det håper vi vil hjelpe komponister, billedkunstnere, forfattere og filmprodusenter og andre rettighetshavere.

Så er det slik at regjeringen for fire uker siden foreslo en ny kompensasjonsordning for reiselivsnæringen. Nå kommer detaljene om hvordan ordningen blir og hvem som dekkes av den.

På Nærings- og fiskeridepartementets nettsider finner en mer informasjon om ordningen, som vil bygge på den midlertidige kompensasjonsordningen for næringslivet, som ble avviklet ved utgangen av august.

Det innebærer at reiselivsbedrifter med stort omsetningsfall vil få kompensert en andel av sine faste, uunngåelige kostnader.

Da sier jeg takk for meg og gir ordet til helseministeren.

***

Se sendinga fra pressekonferansen om koronasituasjonen med justisministeren og helseministeren