Historisk arkiv

Koronasituasjonen: Justis- og beredskapsministerens orientering 26. mai 2021

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

God onsdag ettermiddag, alle sammen,

Den gode nyheten er at vi i morgen går inn i trinn to av gjenåpningsplanen.

For hver dag som går, nærmer vi oss en normal hverdag igjen.

Det er bra, og en finner mer informasjon om hvilke regler og anbefalinger som gjelder fra i morgen av på helsenorge.no.

**

Så er det slik at smittesituasjonen endres raskt, og vi tilpasser derfor regelverket for hvem som skal være på karantenehotell.

Nå er det smittesituasjonen i landet man befinner seg i som avgjør hvilke karanteneregler som gjelder.

Til alle som skal til Norge fra Storbritannia, EØS- eller Schengen-land og lurer på hvilke regler som gjelder for det landet en reiser fra, finnes det oppdatert informasjon om FHIs nettsider, fhi.no.

Der finnes det oppdaterte kart over smittesituasjonen i ulike land.

***

Jeg vil likevel gjenta reglene som trer i kraft fra og med i morgen klokken 12:

Reisende som kommer fra andre land enn Storbritannia, EØS- eller Schengen-land, skal i utgangspunktet være på karantenehotell i hele karanteneperioden frem til negativ test tidligst etter syv døgn.

Reisende fra europeiske land med lavt smittetrykk slipper å oppholde seg på karantenehotell. Men de må gjennomføre karantenen hjemme eller på et annet egnet karantenested.

Med lavt smittetrykk mener vi færre enn 150 nye smittede per 100 000 de siste 14 dagene og maks 4 prosent av de som testes, er positive.

Reisende fra Storbritannia og EØS/Schengen-land som har flere smittede enn dette må være på karantenehotell frem til de har fått en negativ test tatt tidligst etter tre døgn.

De må fullføre karantenen hjemme eller på et annet egnet karantenested og kan teste seg ut av karantene tidligst etter syv døgn.

Reisende fra europeiske land med særlig høye smittetall, må være på karantenehotell fram til negativ test tidligst etter syv døgn.

***
Jeg forstår alle som synes dette er komplisert. Men målet er det samme som tidligere, nemlig å unngå økt smitte fra områder i verden hvor det er mye smitte.

Så jobber vi med å få på plass verifiserbar dokumentasjon slik at det vi kaller beskyttede personer, altså dem som har fått første vaksinedose for mer enn tre uker siden, skal slippe å være på karantenehotell.

***

La meg avslutte med å si noe om norske studenter på karantenehotell.

Vi vet at det særlig for studenter i utlandet kan være vanskelig å ta regningen for karantenehotell.

Fra og med i morgen slipper derfor norske studenter i utlandet å betale egenandelen på karantenehotell.

Husk å fremlegge dokumentasjon på at du studerer.

**

Med det gir jeg ordet til helseministeren.