Historisk arkiv

Taler og innlegg

Koronasituasjonen: Justis- og beredskapsministerens orientering 24. september 2021

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Når vi går inn i en normal hverdag med økt beredskap, er målet å fjerne de strenge innreisetiltakene som har beskyttet oss mot importsmitte. Det vil vi gjøre i tre faser.

***Første fase***

I den første fasen letter vi på reglene for hvem som kan reise til Norge.

Fra og med i morgen klokken 16 åpner vi for at alle som er bosatt i et EØS-land, i Storbritannia eller i såkalte lilla land, altså land utenfor EØS/Schengen som FHI mener har en akseptabel smittesituasjon, kan komme inn i landet.

Disse lettelsene vil være særlig viktige for næringslivet, som lenge ikke har fått inn nødvendig arbeidskraft.

Så er det slik at innreiserestriksjonene må lettes gradvis. Derfor viderefører vi et generelt reiseforbud for folk fra såkalte grå land, altså alle land utenom EØS/Schengen og lilla land.

Det betyr at vi også vil videreføre den søknadsbaserte ordningen for bedrifter som trenger spesialkompetanse fra grå land.

Dette handler altså om hvem som kan komme inn i landet. Det vil fortsatt være regler om testing og karantene ved innreise, basert på smittesituasjonen i det landet en reiser fra og om en har godkjent EU-koronasertifikat.

Så er det viktig å huske at selv om covid-restriksjonene fjernes, så vil fortsatt de ordinære innreisereglene til Norge gjelde.

Vi gjør også endringer i karanteneplikt for dem som reiser.

  • Reisende fra oransje områder skal ikke i karantene. Det skal heller ikke de fra grønne land.
  • Barn under 18 år skal ikke i karantene, men de bør teste seg med PCR tre døgn etter ankomst.
  • Alle voksne kan nå teste seg ut av karantene hvis de har en negativ PCR-test tatt tidligst tre dager etter ankomst.
  • Plikten til å teste seg etter sju dager, faller bort.
  • Vi avvikler ordningen med karantenehotell. De som får innreisekarantene, kan nå gjennomføre denne enten hjemme eller på et annet egnet sted.
  • Personer som allerede er på karantenehotell i morgen, kan gjennomføre resten av karanteneperioden på hotellet dersom de ønsker.
  • Inntil videre viderefører vi ordningen med karantenehotell som et frivillig tilbud for de som ikke har annet egnet oppholdssted.
  • Innreisekarantene vil gjelde for dem som ikke kan dokumentere at de er fullvaksinerte, og kommer fra røde, mørkerøde, lilla og grå land.

**

La meg så si noe om Svalbard og Jan Mayen. Karanteneregulering og inn- og utreiseregler for Svalbard og Jan Mayen videreføres. Men vi fjerner kravet til negativ koronatest før avreise til Svalbard.

I tillegg oppheves kravene til gjennomføring av reiselivsaktiviteter og begrensningen i beleggsutnyttelse for hoteller og overnattingssteder på Svalbard.

Kravene til gjennomføring av kystcruise på Svalbard oppheves i hovedsak, men det vil fortsatt være begrensninger når det gjelder ilandstigning på Svalbard og krav om at skipet skal returnere til hjemmehavn ved mistanke om eller bekreftet smitte om bord.

Det midlertidige forbudet mot internasjonale charterflygninger til Svalbard videreføres.

**

La meg så si litt om kontrollen på grensene våre.

Vi fjerner kravet om at man må ha gjennomført en test før man kommer til Norge. Dersom en ikke har gyldig koronasertifikat og kommer fra et område som gir karanteneplikt, må en fremdeles ta en test på grensen. Dette gjelder også barn og unge under 18 år.

I tillegg til de 35 godkjente grensepasseringene, vil vi fortløpende åpne flere grensepasseringer i takt med at kommunene har klart et testtilbud. Informasjon om dette vil oppdateres på regjeringens koronasider.

Politiet vil også gå over til mer stikkprøvebasert grensekontroll. Det vil bidra til reduserte køer.

Det jeg nå har gjennomgått, vil som sagt gjelde fra lørdag kl. 1600.

Jeg har her gått gjennom dette i grove trekk, detaljene finner en på koronasidene til regjeringen.no. Der vil en også finne mer informasjon om hva som skal skje i andre og tredje fase.

***Reiseråd***

Så er det slik at UD fra mars i fjor har hatt et globalt reiseråd om å unngå alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land.  Dette oppheves fra 1. oktober, og UD vil heller gi reiseråd til land og områder som det er spesiell grunn til å unngå, slik som vi var vant til før pandemien.

En må selv sette seg inn i hvilke innreiseregler som gjelder i landet en vil besøke. For å gjøre dette enklere, har vi nå lansert appen Reiseklar.

Reiseklar er reiseinformasjon, reiseråd og reiseregistrering tilgjengelig i én app.

Jeg oppfordrer alle å laste ned Reiseklar og registrere sin reise. Alle som skal ut å reise bør også sjekke ut at reiseforsikringen er gyldig og hva den dekker.

Så må vi alle være oppmerksomme på at verden fortsatt er preget av en pandemi. Det betyr fortsatt usikkerhet om hva som kan skje i landet man besøker og det kan skje endringer i muligheten til å reise hjem igjen. 

Men til dere som vil ut i verden, vil jeg avslutte med å si riktig god tur.