Historisk arkiv

UNESCO vil ha global konvensjon for godkjenning av høyere utdanning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

På UNESCO s generalforsamling 9. november 2013 ble det vedtatt at UNESCO skal arbeide for å utvikle en global konvensjon for godkjenning av kvalifikasjoner i høyere utdanning.

På UNESCO s generalforsamling 9. november 2013 ble det vedtatt at UNESCO skal arbeide for å utvikle en global konvensjon for godkjenning av kvalifikasjoner i høyere utdanning.

 

På generalkonferansen i UNESCO i år la Norge fram et forslag om å starte arbeidet med en global konvensjon for godkjenning av høyere utdanning. En slik konvensjon vil skape standardiserende verktøy som vil gjøre det enklere for studenter og forskere å studere og arbeide i utlandet og få utdanningen sin godkjent.

- En global konvensjonen vil være et viktig virkemiddel for å tilrettelegge for økt mobilitet av studenter og arbeidssøkende på tvers av kontinenter. I tillegg vil det være utviklingspolitisk virkemiddel for kapasitetsbygging og styrking av akademia i utviklingsland, sier statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet.

Bjørn Haugstad holdt Norges hovedinnlegg under debatten. Her la han vekt på at Norges engasjement er drevet av en overbevisning om at internasjonalisering av utdanning er en pådriver for høyere kvalitet, bedre tilgang, og ikke minst at utdanning gir mulighet for bedre livskvalitet for alle.

  - Norge har vært en viktig pådriver for å få til et vedtak om en global konvensjon og har hele tiden støttet UNESCOs initiativ. Vår erfaring er at konvensjoner faktisk har en effekt, sier Haugstad.  

Unescos arbeid med en global konvensjon skal gå parallelt med at UNESCOs regionale konvensjoner for godkjenning moderniseres.

(Foto: UNESCO)