Historisk arkiv

Nyheter

Ekspertgruppe skal se på lærerrollen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsministeren setter ned en ekspertgruppe som skal se nærmere på lærerrollen. - Vi trenger et solid forskningsbasert kunnskapsgrunnlag om lærerrollen, slik at vi får en felles forståelse av hva denne rollen er. Det blir viktig i det videre arbeidet med å styrke lærernes status, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Lærerstreiken for et år siden viste at aktørene i skole-Norge ser lærerrollen fra ulike perspektiver. Kunnskapsdepartementet har lansert strategien "Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen" med en rekke tiltak for å styrke læreryrkets status. I året som har gått har kunnskapsministeren besøkt mange skoler og bedt lærere og elever om innspill. Han har også fulgt opp arbeidet med tidstyver i skolen, og samarbeidet med en rekke organisasjoner om tiltak for å bedre rekrutteringen til læreryrket. 

- Gjennom arbeidet med lærerrollen legger vi fjorårets krisestemning bak oss og ser fremover. Årets gledelige søkertall til lærerutdanningene tyder på at de unge har oppfattet at vi nå er på rett vei, sier kunnskapsministeren. 

Ekspertgruppen skal beskrive læreryrket i Norge i lys av samfunnsutvikling og historie, og foreslå hvilke grep som skal til for å styrke lærerrollen fremover. Kunnskapsministeren håper ekspertgruppens forslag vil stimulere til nytenkning. 

Ekspertgruppen leverer sin rapport om et år. 

Ekspertgruppens sammensetting: 

Leder:

Thomas Dahl, professor, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

Medlemmer:

Kåre Heggen, professor, Høgskulen i Volda

Lise Iversen Kulbrandstad, professor, Høgskolen i Hedmark

Torunn Lauvdal, rektor, Universitetet i Agder

Kjell G. Salvanes, professor, Norges Handelshøyskole

Kaare Skagen, professor, Høgskolen i Oslo og Akershus

Siw Skrøvset, dosent, Universitetet i Tromsø

Fredrik W. Thue, professor, Høgskolen i Oslo og Akershus

Berit Askling, professor emerita, Göteborgs universitet

Lars Qvortrup, professor, Aalborg universitet 

Førsteamanuensis Sølvi Mausethagen ved Senter for profesjonsstudier ved HiOA vil være ekspertgruppens sekretær.

Mandat for ekspertgruppen om lærerrollen.pdf