Historisk arkiv

Fagmiljø for analyse på læring til Bergen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet gir Universitetet i Bergen minimum 25 millioner kroner fordelt over de neste fem årene for å etablere et fagmiljø for læringsanalyse.

-Universitetet i Bergen var i skarp konkurranse med Universitetet i Oslo og NTNU. Nå legges grunnlaget for et sterkt miljø for læringsanalyse i Bergen. Søknaden de har levert gir grunn til å forvente at miljøet kan bidra med forskning av internasjonal kvalitet på dette relativt nye feltet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Læringsanalyse er målinger og analyser av læring mens den skjer. Formålet med slike analyser er å forstå bedre hvordan læring skjer, og hvordan man kan legge til rette for at læringen blir så god og effektiv som mulig. En variant av læringsanalyse er knyttet til bruken av digitale verktøy. Ved hjelp av slike analyser kan dataprogrammene for eksempel skreddersy læringen for den enkelte brukeren. Læringsanalyse er derfor av stor interesse for forskningen, men kan også brukes for å forbedre undervisningen i klasserommet.  

-Læringsanalyse er fortsatt i utviklingsfasen, også internasjonalt. Ved å bidra til å bygge opp et fagmiljø i Norge ønsker vi å sørge for at vi er tidlig ute. Dette kan vise seg å bli et viktig nytt område, både for forskningen på læring og for den læringen som foregår i klasserom, auditorier og foran en skjerm, sier Røe Isaksen.

Departementets langsiktige ambisjon er at fagmiljøet skal utvikle seg til bredt miljø for læringsvitenskap. Det skal gjøres ved å trekke veksler på et enda større spekter av relevante fag, for eksempel kognitiv psykologi, utviklingspsykologi og nevrovitenskap.

Universitetet i Bergen vil selv bidra med 40 mill. kroner over fem år til fagmiljøet.