Historisk arkiv

Fikk innspill for å få flere i arbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen deltok i dag på en innspillkonferanse om livslang læring og utenforskap. <br>- I dag er det rundt 400 000 voksne som sliter så mye med å lese, regne eller bruke data at de ikke får seg jobb, eller står i fare for å miste den de har. Regjeringen ønsker å gi alle disse en bedre sjanse til å lykkes i arbeidslivet, sa Solberg under åpningen.

Bilde av deltakerne
Deltakerne utfordret statministeren til å finne et fleksibelt system som er bygget rundt å møte enkeltmenneskenes ulike behov. Foto: KD

Kunnskapsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet jobber nå med en melding til Stortinget om livslang læring og utanforskap som skal være klar i løpet av 2015. Målet med dagens konferanse var å finne målretta og gode tiltak for å få flere ut i arbeidslivet. Aktører fra kommunene, frivillig sektor og arbeidslivet var invitert til konferansen. 

Statsministeren deltok i panelsamtale med Mona Riple, Hashem Jasfari og Lars  Warhuus som alle har erfaringar med å delta i opplæring i voksen alder. I tillegg deltok Aud Aastorp som er rektor ved voksenopplæringssenteret Delta VO i Askim. 

Deltakerne utfordret statministeren til å finne et fleksibelt system som er bygget rundt å møte enkeltmenneskenes ulike behov. De la også vekt på at det er viktig at lærerne som utdanner voksne har den rette kompetansen. 

Etter panelsamtalen var det lagt opp til workshop med de ulike aktørene og representanter fra de tre departementene. 

- I dag har vi hørt stemmer både fra systemet og fra enkeltmennesker. Jeg sitter igjen med et klart budskap,vi må prioritere menneskene over systemet. Vi må lage fleksible løsninger og ordninger som tar større høyde for at ingen mennesker er like. Jeg og mine kollegaer i Arbeids- og sosialdepartementet og Barne,- likestillings,- og inkluderingsdepartementet tar med oss dagens mange gode bidrag inn i det videre arbeidet stortingsmeldingen, sa kunnskapsministeren under oppsummeringen.