Historisk arkiv

Senter for forskning på høyreekstremisme til UiO

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Universitetet i Oslo har fått tildelt 50 millioner kroner for å etablere et senter for forskning på høyreekstremisme.

Begrunnelsen for å opprette senteret er at det etter terrorangrepet 22. juli 2011 er et økt behov for kunnskap om høyreekstremisme og formidling av slik kunnskap.

– Kunnskap og innsikt kan bidra i kampen mot ekstremisme. Forskning og forebygging er viktig for å sikre grunnleggende verdier som demokrati, menneskerettigheter og trygghet. Det å kunne leve uten frykt for å bli utsatt for hat og vold er en grunnleggende verdi i et trygt samfunn. Derfor styrker vi forskningen på dette området, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Det nye forskningssenteret skal ledes av Universitetet i Oslo, i samarbeid med Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), Fredsforskningsinstituttet (PRIO) og Senter for studier av Holocaust og livsynssminoriteter, Politihøgskolen og Forsvarets forskningsinstitutt.  I tillegg er det flere og sterke internasjonale partnere involvert. 

– Det var på tide at vi i Norge nå får et senter for forskning på høyreekstremisme, sier Tore Bjørgo, som blir leder for senteret ved UiO.