Historisk arkiv

Nyheter

Høgskolen i Oslo og Akershus og SIFO slår seg sammen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kongen i statsråd har i dag bestemt at Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) kan slå seg sammen fra 1. januar 2016. Målet med sammenslåingen er å få større og kraftigere fagmiljøer.

HiOA, SIFO og Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) har sammen tatt initiativ og bedt om å bli slått sammen. Regjeringen er positiv til at NIBR også blir en del av sammenslåingen, men det forutsetter nødvendig avklaring av økonomiske og administrative konsekvenser.

Regjeringen er positiv til initiativ som gir tettere samarbeid mellom universiteter og høyskoler og forskningsinstitutter.

– Nye koblinger mellom forskning og høyere utdanning er nødvendig for få større og mer slagkraftige forsknings- og innovasjonsmiljøer. HiOA har allerede sett gevinster ved at forskningsinstituttene AFI og NOVA ble en del av høyskolen i 2014. Jeg har store forventninger til at denne sammenslåingen vil gi bedre utdanning og forskning, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

HiOA, SIFO og NIBR vil blant annet styrke det samlede utviklingsarbeidet, nærheten til samfunnet og den regionale rollen.

Vedtektene til Statens institutt for forbruksforskning, fastsatt ved kongelig resolusjon 19. desember 1997, oppheves fra 1. januar 2016.