Historisk arkiv

Nyheter

Merkeordning for lærebedrifter er lansert

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen besøkte i dag Hope frisører for å lansere en merkeordning for lærebedrifter. LO-sekretær ,Trude Tinnlund og Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, deltok på besøket.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på lanseringen av merkeordning for godkjente lærebedrifter sammen Trude Tinnlund fra LO og og Svein Oppegaard fra NHO. De besøkte Hope frisør og fikk snakke med lærling Daniela og daglig leder Morten Johansen som er svært positive til den ny ordningen. Foto: KD

-Som en del av arbeidet for å øke antall læreplasser ønsker departementet å innføre en merkeordning for lærebedrifter, hvor godkjente lærebedrifter med lærlinger får muligheten til å synliggjøre dette, sa Torbjørn Røe Isaksen.

Daglig leder, Morten Johansen ved Hope frisør i Oslo, forteller at de har hatt lærlinger i over syv år og har for tiden to lærlinger ved salongen. De er svært positive til en slik ordning og muligheten til å få profilert ovenfor kundene at de tar ansvar.

-En merkeordning for lærebedrifter kan være med på å skape økt bevissthet blant forbrukere om å velge bedrifter med lærlinger. Kanskje vil det utgjøre forskjellen mellom å velge en frisør fremfor en annen, eller hvilken rørlegger du velger når du skal pusse opp badet., fortsetter Isaksen.

Merket skal kunne fungere som en pekepinn på kvalitet og seriøsitet i virksomheter. Merkeordningen skal være troverdig og gjøres godt kjent hos forbrukerne. Planen er å innhente opplysninger fra fylkeskommunen om hvilke bedrifter som er lærebedrifter.

-Vi jobber med en ordning som gjør det mulig for forbrukere å få lett tilgjengelig informasjon om en bedrift har lærling eller ikke. Både gjennom et fysisk merke som kan brukes på lokaler, biler og lignende, og et digitalt merke, som kan vises på nettsider, avslutter kunnskapsministeren.

Både NHO og Lo var svært positive til ordningen.

– Det er positivt med en merkeordning for lærebedrifter. Det skaper yrkesstolthet og trygghet for oppdragsgiver og forbruker. Merkeordningen synliggjør bedrifter som har en klar filosofi om kunnskapsoverføring og kvalitet. Dessuten bidrar ordningen til å løfte frem formelle fagkvalifikasjoner, sier Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

 - Hvis vi er kloke nå, kan denne merkeordningen for godkjente lærebedrifter bli rene kinderegget og gi oss tre viktige effekter ut av ett og samme tiltak sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

- Det innebærer å utvikle "Merket for godkjent lærebedrift" slik at kunder og allmennhet får vite at bedriften/virksomheten tar samfunnsansvar.Det innebærer å utvikle det første nasjonale registeret over godkjente lærebedrifter som oppdateres jevnlig. Dersom registeret i tillegg kan samkjøres med enhetsregisteret Altinn og Mesterregisteret får vi en helt unik og viktig forbruker- og innkjøperportal for alle som er opptatt av å handle solid fagkunnskap, avslutter Tinnlund.

Departementet vil legge vekt på en ordning som er enkel og ikke krever mye byråkrati og administrasjon. Dette skal være en fordel, både for bedrifter og læreplassøkere. Etter planen skal merket innføres i løpet av høsten.