Historisk arkiv

Nye kompetansekrav og videreutdanning for lærere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Stortinget har vedtatt å stille krav om at alle lærere i grunnskolen som underviser i matematikk, engelsk, norsk, samisk og norsk tegnspråk, skal ha fordypning i disse fagene. Kommuner og fylkeskommuner har ti år på seg .

En kartlegging fra 2014 viser at mange lærere i grunnskolen ikke har formell kompetanse i alle fagene de underviser i. Totalt er det om lag 38 000 lærere som underviser i matematikk, norsk og engelsk, som ikke oppfyller kompetansekravene. Dette vil tilsvare mindre enn 38 000 lærerårsverk, ettersom mange lærere underviser i mer enn ett av disse fagene. De skal få muligheten til å ta videreutdanning. 

Samtidig som de nye kompetansekravene innføres, økes antallet videreutdanningsplasser for lærere. Over 5000 lærere har fått tilbud om videreutdanning i høst, og i statsbudsjettet foreslår regjeringen 5050 plasser i 2016. I tillegg tar staten en større del av regningen enn tidligere, slik at det er lettere for kommuner og fylkeskommuner å godkjenne søknader om videreutdanning fra lærere. Regjeringen har varslet at satsingen på videreutdanning skal fortsette, slik at alle lærere som ønsker det, får hevet sin kompetanse.

Fordi det tar tid å videreutdanne alle lærere som ikke oppfyller kompetansekravene og som ønsker å fortsette å undervise i faget, har kommuner og fylkeskommuner ti år på seg for å oppfylle de nye kravene. 

I dag er det slik at skoleeiere kan fravike kravet om relevant kompetanse i undervisningsfag hvis de mangler kvalifiserte lærere. Målet er at alle kommuner skal kunne overholde de nye kravene etter en periode 
på 10 år. 

Det er reglene for å kunne undervise i matematikk, engelsk, norsk, samisk og norsk tegnspråk i grunnskolen som er endret. Reglene for ansettelsesforhold er de samme som før, og ingen lærere mister jobben sin på grunn av de nye reglene. 

Forskrift til opplæringsloven