Forsiden

Historisk arkiv

Nye kriterier for å kunne bli universitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

– Regjeringen vil fastsette nye kvalitetskriterier før vi behandler søknader fra høyskoler som ønsker å bli universitet eller vitenskapelig høyskole, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

I Sundvolden-erklæringen stanset regjeringen midlertidig høyskolenes mulighet for å endre kategori til vitenskapelige høyskole eller universitet. I stortingmeldingen om strukturen i universitets- og høyskolesektoren varslet regjeringen om at det igjen skulle bli mulig å endre kategori, men med skjerpede krav. Nå skal regjeringen fastsette nye kriterier for hva som skal til for å bli universitet eller vitenskapelig høyskole.  

– Jeg er positiv til at høyskoler kan bli universiteter eller vitenskapelig høyskoler når det er begrunnet i faglige ambisjoner og mål om høyere kvalitet. Nå skal vi først fastsette nye kriterier før det blir aktuelt å behandle søknadene fra de aktuelle høyskolene, sier Røe Isaksen. 

Regjeringen mener at høyskolenes mulighet til å endre kategori bidrar til utvikling og fornyelse. Flere høyskoler peker også på at dette vil være et verktøy i arbeidet med kvalitet, for eksempel med å tiltrekke seg kompetanse og internasjonale forskningsmidler. 

– Vi vil om kort tid sende forslag til skjerpede krav på høring. Når de nye kriteriene er fastsatt, er målet å legge til rette for effektive og smidige søknadsprosesser, samtidig som faglige hensyn ivaretas, sier Røe Isaksen.