Historisk arkiv

Rekordmange får tilbud om å bli lærerstudent

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Det er flere søkere enn noen gang som har fått tilbud om studieplass ved grunnskolelærer- og lektorutdanningene. Også barnehagelærerutdanningen øker fra i fjor. Det viser tall fra Samordna Opptak.

– Dette er gledelig. Regjeringen satser på skole og barnehage. Lærerne er avgjørende for at vi skal lykkes med denne satsningen. Det er stort behov for flere lærere med god kompetanse i skole og barnehage, og regjeringen satser derfor på å utdanne flere lærere, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Til sammen har 3 930 søkere fått tilbud om studieplass ved grunnskolelærer-utdanningen for trinn 1-7 og trinn 5-10. Det er en økning på 10,5 prosent. 5-årig lektorutdanning har hatt en økning i både søkning og opptak i flere år.  I år er det totalt 1 530 søkere som har fått tilbud om lektorutdanning. Dette er en økning på 9,8 prosent sammenliknet med i fjor.  

Det er også en økning for opptaket til barnehagelærerutdanningen. Det er sendt ut tilbud om studieplass til 3435 søkere. Det er en økning på 5,9 prosent fra i fjor.

– Jeg er glad for at flere ønsker å bli barnehagelærere. Regjeringen ønsker å styrke kvaliteten i barnehagene og da er det avgjørende med kvalifiserte og kompetente pedagoger, sier Røe Isaksen.

Helse- og sosialfagutdanninger
Det er sendt ut om lag 15 850 tilbud, det vil si omtrent som i fjor. Tallene viser at det er rekordmange søkere til sykepleierutdanningen, slik at konkurransen om å komme inn slik utdanningen er skjerpet.

– Jeg er godt fornøyd med at så mange ønsker å utdanne seg til yrker som er grunnleggende for vårt velferdssamfunn og som det er stort behov for i årene framover. Med en slik utvikling vil vi kunne matche etterspørselen etter helse- og sosialarbeidere i årene som kommer, sier statsråden. 

Realfag og teknologi
I alt 4 096 har fått tilbud om plass på realfagsstudier. Dette er en økning på rundt 12 prosent fra i fjor. Til bachelorstudiet i teknologi er det sent ut tilbud til om lag 4 200. Det er omtrent som i fjor. Til masterstudier i teknologi (sivilingeniør) er det en økning på 4,9 prosent. Rundt 3 150 har fått tilbud om disse studieplassene.

– Det vil fortsatt være behov for teknologer og realfagskandidater i årene som kommer. Ikke minst viser samfunnsutviklingen at det er behov for å tenke nytt for å løse viktige samfunnsutfordringer. Blant annet er det behov for flere nye arbeidsplasser utenom oljenæringen, sier Røe Isaksen.

Rekord i antall utsendte studietilbud

Tall fra Samordna opptak (SO) viser at om lag 106 000 av de 127 000 som søkte er kvalifiserte for opptak til minst ett studium. Totalt har 89 000 kvalifiserte søkere nå fått tilbud om studieplass gjennom SO. Det er sendt ut 4 100 flere tilbud enn på samme tid i fjor. Det er en økning på 4,8 prosent.

 – Det er positivt at så mange har fått oppfylt sitt ønske om høyere utdanning allerede i hovedopptaket, og at de fleste har fått tilbud på førstevalget sitt. Dette er flott og vil føre til mange motiverte studenter, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Ledige studieplasser
Foreløpig står om lag 17 196 kvalifiserte søkere uten studieplass. Det er rundt 3 100 flere enn i fjor.

Erfaringer fra tidligere år viser at mange av de kvalifiserte søkerne som ikke har fått plass i denne omgang kan få tilbud om plass dersom de er villige til å flytte på seg.

Interesserte kan sjekke Samordna opptaks nettportal: ”Ledige studieplasser”, fra og med søndag 19. juli klokken 09.00. Nettportalen åpner for søkningen mandag 20. juli klokken 09.00.

– Jeg oppfordrer søkere som står uten studietilbud til å sjekke nettportalen. Der vil det fortsatt være mulig å finne spennende studier. Det gjelder å være tidlig ute ettersom det er førstemann til mølla som gjelder, sier Røe Isaksen.

 For mer informasjon om opptaket gjennom SO: http://www.samordnaopptak.no/info/om/sokertall/sokertall-2015/index.html