Historisk arkiv

Nyheter

Nå blir det flere realfagskommuner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Elleve nye kommuner får status som realfagskommuner fra høsten 2016. – Tilsammen får vi nå 45 realfagskommuner over hele landet. De er viktige forbilder, og kan vise oss hvordan barn og unge i praksis kan bli bedre i matematikk og naturfag, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Til høsten får Norge elleve nye realfagskommuner. Her er kunnskapsministeren på besøk i Espira Spirea barnehage i Oslo, der barna er tett på realfag.

De elleve nye realfagskommunene er valgt ut av Utdanningsdirektoratet, og kommer i tillegg til de 34 kommunene som ble Norges første realfagskommuner i fjor. Totalt blir det dermed 45 realfagskommuner, fordelt på alle landets fylker.

– Skal norske elever bli bedre i matematikk og naturfag, må vi styrke den lokale innsatsen i den enkelte kommune og den enkelte skole og barnehage, sier kunnskapsministeren.

Helhetlig satsing i skole og barnehage

I utvelgelsen av realfagskommunene har Utdanningsdirektoratet lagt vekt på at de skal ha en helhetlig satsing på realfag i skoler og barnehager. Kommunene skal også samarbeide med lokalt næringsliv og høyskoler, universiteter eller forskningsmiljøer. 

De realfagskommunene som ble valgt ut i fjor, får mulighet til å søke om å fortsette ett år til.

– Jeg håper mange av kommunene benytter seg av denne muligheten til å satse mer langsiktig på realfag i sine skoler og barnehager, sier Røe Isaksen.

Ny realfagssstrategi

Høsten 2015 la regjeringen frem en ny, nasjonal realfagsstrategi. Målet er å få færre barn og unge på lavt nivå i realfag - og flere på høyt nivå.

– I dag går én av fem elever ut av ungdomsskolen uten å kunne regne skikkelig, og det er en utfordring vi må ta på alvor. Samtidig må vi gi talentene noe å strekke seg etter, sier kunnskapsministeren.

I tillegg til etableringen av nye realfagskommuner, blir realfagsstrategien fulgt opp av flere nasjonale og lokale tiltak. For eksempel skal det etableres talentsentre for realfag i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø – og fra høsten blir koding innført som et eget valgfag på 146 skoler.

– Teknologi og naturvitenskap er det vi skal leve av i fremtiden. Da må vi gi barna våre gode realfagsopplevelser allerede i barnehagen, og vi må sørge for at alle elever får grunnleggende kunnskaper i matematikk og naturfag på skolen, understreker kunnskapsministeren.

Her er de nye realfagskommunene:

Fylke

Kommune

Akershus

Eidsvoll

Akershus

Skedsmo

Akershus

Aurskog - Høland

Aust-Agder

Risør

Hedmark

Hamar

Hordaland

Meland

Oppland

Lunner

Rogaland

Tysvær

Sør-Trøndelag

Hemne

Troms

Ibestad

Vest- Agder

Kristiansand

 Se alle realfagskommunene her

Fakta om realfagskommuner

  • Utdanningsdirektoratet har valgt ut 11 nye      realfagskommuner. I fjor ble det opprettet 34 realfagskommuner, og disse      kan søke om forlenget støtte ut 2017.
  • Realfagsstrategien Tett på realfag ble      lagt frem i fjor høst. Strategien gjelder i perioden 2015-2019.
  • Målet er å øke barn og unges læring      og motivasjon i matematikk og naturfag. Realfagskommunene skal ha klare      mål for arbeidet med realfag i skoler og barnehager.
  • Danske Science-kommuner er forbildet for de norske      realfagskommunene. Fra 2008 – 2011 ble 25 danske kommuner Science-kommuner.      Elevene i Science-kommunene fikk bedre resultater i matematikk og      naturfag, enn elever i andre kommuner.
  • 10 millioner kroner er satt av til de 11 nye realfagskommunene i 2016-2017. Dette går blant annet til lokale realfagsnettverk og faglig oppfølging av kommunene.