Historisk arkiv

Høringskonferanser i 14 regioner om rammeplan for barnehage

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsministeren ønsker innspill til forslag om ny rammeplan. Frem mot høringsfristen 20. januar blir det arrangert høringskonferanser over hele landet.

20. oktober sendte kunnskapsministeren forslag til ny rammeplan for barnehage på høring.

Forslaget er bredt og faglig forankret. Over 100 fagpersoner fra barnehager, fagmiljøer og organisasjoner har vært invitert til å gi innspill til utkast og i fagseminarer. Blant annet har Utdanningsforbundet, forskere, barnehageeiere og foreldrerepresentanter bidratt.

Innen høringsfristen går ut 20. januar vil det bli arrangert høringskonferanser over hele landet. Kunnskapsministeren håper mange vil bidra med gode innspill.

Region Når  Hvor 

Oslo og Akershus

26. oktober 

Oslo Kongressenter

Oslo og Akershus

8. november

Oslo Kongressenter

Telemark

9.november

Thon Hotel Høyers i Skien

Rogaland

10. november

Scandic Stavanger Forus

Vestfold

11. november

Jarlsberg konferansested, Tønsberg

Møre og Romsdal

22. november

Molde

Østfold

22. november

Quality Sarpsborg

Hordaland

24. november

Clarion Hotel, Flesland Bergen

Buskerud

29. november

Klækken hotell, Hønefoss

Oppland

29. november

Sted annonseres senere.

Sogn og Fjordane

1. desember

Thon hotell Jølster, Skei

Aust- og

Vest - Agder

7. desember

8. desember

Arendal

Kristiansand

Sør- og Nord Trøndelag

13. og14. desember

Scandic Hell på Værnes

Hedmark

12. eller 19. januar

Scandic Hamar

Nordland, Troms, Finnmark (region nord)

Januar 2017

 

Det vil bli avholdt to konferanser. Tid og sted annonseres senere.