Historisk arkiv

33 besto ny matematikkprøve

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Etter ny prøve er det til sammen 157 søkere som er kvalifisert til lærerutdanning gjennom forkurset i matematikk.

Ny prøve ble arrangert etter at det ble påvist formelle feil ved gjennomføring av den ordinære prøven i august. Etter loven har man da krav på ny prøve. 105 søkere var påmeldt. Av disse møtte 89. 33 bestod prøven, og kan enten begynne på utdanningen umiddelbart eller utsette studiestart til neste høst.

– Jeg er glad for at vi nå har enda flere kvalifiserte søkere som kan begynne på lærerutdanning nå i høst, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Å bestå forkursprøven innebærer et resultat som tilsvarer karakteren 4 eller høyere i den enkleste matematikken på videregående skole. 124 søkere bestod den første prøven i august.

– De som ikke har bestått forkurset, har ikke strøket i matematikk; de har bare ikke klart å løfte karakteren sin fra en treer til en firer. Det kan være et krevende sprang. Jeg håper at de ikke vil gi opp sin ambisjon om å bli lærer. De kan for eksempel prøve å forbedre sin mattekarakter som privatist og søke igjen neste år, sier Røe Isaksen.