Historisk arkiv

Fastholder kravet om tilbakebetaling av 34,8 millioner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet opprettholder det varslede kravet om tilbakebetaling av 34,8 millioner kroner som Westerdals har fått i urettmessig statstilskudd.

I etterkant av flere artikler i Dagens Næringsliv om Anthon B. Nilsen-konsernet, som blant annet eier den private høyskolen Westerdals – Oslo School of Arts, Communication and Technology AS (WOACT), har  Kunnskapsdepartementet gjort grundige undersøkelser av en rekke forhold knyttet til skolens drift. Som et resultat av det, forhåndsvarslet departementet i vår WOACT om kravet på 34,8 millioner kroner.

 -Vi mener at skolen har gitt uriktige opplysninger. Det har ført til at de har fått utbetalt statsstøtte de ikke hadde krav på i en lengre periode. Vi har vurdert skolens argumenter mot kravet, men har etter en grundig juridisk vurdering fattet vedtak om at pengene skal kreves tilbake, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 Tilbakebetalingskravet er knyttet til for mye utbetalt statstilskudd til film- og tv-tilbudet for perioden fra og med våren 2004 til og med våren 2012 (27,7 millioner kroner) og for mye utbetalt statstilskudd til tilbudet i Studio 3D for perioden høst 2008 til vår 2012, samt tidligere tilbud i Scenografi og event for perioden høst 2008 til vår 2011 (totalt 7,1 millioner kroner). 

Kunnskapsdepartementet utelukker ikke at det kan komme flere tilbakebetalingskrav senere. I tillegg til krav om tilbakebetaling av statstilskudd, har departementet tidligere anmeldt forholdene til Økokrim.