Historisk arkiv

Lærerstudenter skal få mer kunnskap om vold og overgrep

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Nyutdannede lærere og barnehagelærere skal kunne se etter tegn på at barn og unge blir utsatt for vold og seksuelle overgrep, og vite hva de skal gjøre i slike situasjoner. Det blir tydeliggjort i rammeplanene for lærerutdanningene.

Kunnskapsdepartementet endrer rammeplanene for lærerutdanningene, for å tydeliggjøre hva lærerstudentene og barnehagelærerstudentene skal kunne om vold og seksuelle overgrep. Endringene trer i kraft 1. august.

– For å sikre at alle nyutdannede lærere og barnehagelærere har kunnskaper til å håndtere vold og seksuelle overgrep mot barn og unge på en god og trygg måte, gjør vi nå endringer i rammeplanene for disse utdanningene, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Blant annet skal studentene lære å se tegn på at barn er blitt utsatt for vold eller seksuelle overgrep. Nyutdannede lærere og barnehagelærere skal også ha kunnskap om hvilke tiltak de skal sette i verk, og hvordan de skal samarbeide med andre fagmiljøer for barnets beste.

Mange utdanningssteder har allerede lagt inn undervisning om vold og seksuelle overgrep for de som skal ut og jobbe i skoler og barnehager, men med de nye beskrivelsene i rammeplanene blir det helt tydelig hva studentene skal kunne når de er ferdig utdannet.

Den økte vektleggingen av kunnskap om vold og overgrep i lærerutdanningene, kommer som en oppfølging av Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementets tiltaksplan En god barndom varer livet ut. Tiltaksplanen har som mål å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og unge.

Her er studiene som får endringer i sine rammeplaner, for å tydeliggjøre hva lærere og barnehagelærere skal kunne om vold og seksuelle overgrep:

  • Barnehagelærerutdanningen
  • Samisk barnehagelærerutdanning
  • Fagskolelærerutdanning i praktiske og estetiske fag
  • Lektorutdanningen
  • Praktisk pedagogisk utdanning
  • Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag 8-13
  • Grunnskolelærerutdanningene for 1-7 og 5-10