Historisk arkiv

Mottok anbefalinger for åpen tilgang til forskning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet har mottatt et forslag til nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater. Et nasjonalt vitenarkiv og en finansieringsordning som belønner publisering i åpne tidsskrift er blant de viktigste anbefalingene.

– Regjeringens mål er at forskning som er finansiert med offentlige penger, skal være åpent tilgjengelig for den samme offentligheten. Dette vil fremme både akademisk arbeid og bruken av forskning i samfunnet. Derfor har vi hatt store forventninger til utvalgets arbeid, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Mens utvalget har arbeidet med rapporten, har EU nylig vedtatt full åpenhet innen 2020.

– EUs mål om full åpenhet innen 2020 er ambisiøse, og vi mener Norge må støtte opp under dette målet, sier utvalgsleder Torkel Brekke som nå har overlevert rapporten til kunnskapsministeren.

– Jeg har forventninger til at anbefalingene vil hjelpe oss å få fortgang i arbeidet med åpen tilgang i Norge, og også bidra til dette viktige arbeidet internasjonalt, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Kunnskapsdepartementet tar sikte på å sende forslag til nasjonale retningslinjer på høring før sommeren, med høringsfrist 1. november.

Her er utvalgets viktigste anbefalinger:

  • Utvalget mener at Norge må støtte opp under EUs ambisiøse vedtak og mål om full åpenhet innen 2020. 
  • Utvalget foreslår å innføre et krav om at vitenskapelige artikler må lagres i et nasjonalt vitenarkiv. Dette skal påvirke utbetalinger til institusjonene. (Såkalt resultatbasert omfordeling).
  • For å gjøre det mulig for forskerne å oppfylle dette kravet, foreslås ulike tiltak for å forbedre infrastruktur og støttetjenester. Det foreslås blant annet økte ressurser til å vedlikeholde et NSDs register over gode publiseringskanaler, bedre funksjonalitet rettet mot åpen tilgang i forskningsinformasjonssystemet CRIStin og informasjonstiltak i institusjonene for å støtte forskerne.
  • Det foreslås å innføre en tilleggsfaktor for åpen publisering (gull åpen tilgang) i publiseringsindikatoren for å gjøre det mer attraktivt å velge dette fremfor lukket publisering i abonnementsbaserte tidsskrift.
  • Norge må engasjere seg aktivt i internasjonalt samarbeid om forhandlinger med forlagene om overgang til åpen tilgang. 
  • Det er viktig at toppledere i forskningsinstitusjonene engasjerer seg i det videre arbeidet.
  • Det foreslås å etablere en nasjonal styringsgruppe på ledernivå for oppfølging av det videre arbeidet.

I tillegg til Torkel Brekke fra Universitetet i Oslo, har arbeidsutvalget bestått av Petter B. Brandtzæg fra SINTEF, Tove Klæboe Nilsen fra Universitetssykehuset i Nord-Norge, John-Arne Røttingen fra Universitetet i Oslo og Folkehelseinstituttet, Oddrun Samdal fra Universitetet i Bergen, Margunn Aanestad fra Universitetet i Oslo og Johannes Waage Løvhaug fra Norges forskningsråd.