Historisk arkiv

15 millioner kroner til utstyr i maritim utdanning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen bevilger 15 millioner kroner til utstyr i utdanninger innen sjøfart i 2016. Slik vil maskinparken for maritime utdanninger bli oppgradert og fornyet.

Bilde av kunnskapsministeren og prorektor ved høyskolen.
Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) tildeles tre av de totalt 15 millionene kroner regjeringen bevilger til utstyr i maritim utdanning, forteller kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til Kristian Bogen, prorektor ved HSN. Foto: HSN

Med pengebevilgningen fra regjeringen vil de maritime utdanningene bli bedre tilpasset oppgavene som venter i fremtidens arbeidsliv. 

Viktig for norsk næringsliv

- ­Den maritime næringen utgjør en vesentlig del av norsk næringsliv, og er en av Norges mest globale, innovative og fremtidsrettede næringer. Derfor er det viktig for oss å styrke utdanningen innenfor maritime fag, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Midlene er foreslått fordelt på til sammen ti fagskoler, universiteter og høyskoler. Forutsetningen for at den enkelte utdanningsinstitusjon mottar penger, er at den skal stille med tilsvarende beløp som institusjonen mottar. Samlet ny investering i maritimt utstyr blir dermed 30 millioner kroner.

Det er utviklingsprosjektet for maritim kompetanse, MARKOM2020, som har hatt ansvaret med å finne ut hvordan de ekstraordinære midlene til utstyr best mulig skulle anvendes.

Mer penger til å heve utdanningen

I år er MARKOM2020 også blitt tildelt 38,5 millioner kroner til utvikling av maritim utdanning, og 5 millioner kroner til læremidler i maritime fagskoler. I tillegg er det fordelt 12 rekrutteringsstillinger i maritime fag til universiteter og høyskoler.

Bevilgningene er en oppfølging av regjeringens maritime strategi, ”Maritime muligheter – blå vekst for grønn fremtid”, som ble lagt frem i 2015.

Fordeling av pengene

Pengene fra regjeringen vil bli fordelt på følgende høyskoler, fagskoler og universiteter:

 

NTNU i Ålesund   1 146 750   
Fagskolen i Ålesund   1 610 000  
Fagskulen i Sogn og Fjordane, avd. Måløy   1 296 500  
Nordkapp maritime fagskole   1 550 000  
Fagskolen i Kristiansand   2 250 000  
Fagskolen i Troms, avd. Tromsø maritime skole      500 000  
Lofoten maritime fagskole   1 000 000  
Høgskolen i Sørøst-Norge   3 000 000  
Høgskolen Stord/Haugesund   1 146 750  
Fagskolen i Rogaland, avd. Karmsund   1 000 000  
Ufordelt pr. 11.11.16      500 000  
SUM 15 000 000